Många lärare som inte fått ut sin yrkeslegitimation är oroliga att de ska bli uppsagda. Men arbetsgivarna kan mycket väl behålla olegitimerade lärare, är Skolverkets besked.

Enligt de lärare som ringer Skolverket har deras arbetsgivare tolkat reglerna som att de måste säga upp tillsvidareanställda som inte fått sin yrkeslegitimation när övergångsreglerna upphör den första juli. Lärarförbundet har också fått sådana signaler.

johannajaaraastrand– Jag vet att det har diskuterats mer i vissa kommuner, där arbetsgivare sagt att de måste säga upp lärare, säger förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand.

Men lärarnas borde inte behöva känna oro:

– Det tycks som om en del arbetsgivare tolkat reglerna så, vilket är olyckligt, säger enhetschef Niclas Westin vid Skolverket.

Myndigheten har på sin hemsida tydliggjort att en behörig lärare mycket väl kan behålla sin fasta anställning i väntan på legitimation. De fall där en lärare skulle kunna sägas upp handlar snarare om att personen bedöms som olämplig eller inte har planer på att skaffa sig legitimation.

Tusentals lärare kommer att sakna legitimation den 1 juli, eftersom Skolverkets handläggningstid är på upp till ett år.

– Det är mycket beklagligt. Anledningen är att bedömningarna av examensbevisen är så tidskrävande och att reglerna ändrats så att det blivit än mer komplicerat då vi nu också ska bedöma yrkeserfarenhet, säger Niclas Westin.

Nu i januari väntar 22 000 lärare på sin legitimation. Ytterligare 13 000 ärenden gäller breddad behörighet.

De långa handläggningstiderna drabbar också nyutexaminerade som söker sitt första lärarjobb. Det förekommer att de inte ens blir kallade till intervju.

– Tyvärr kan nyutexaminerade missgynnas i sådana situationer. Men arbetsgivarna kan ju välja att anställa på viss tid tills personen i fråga fått legitimation, säger Niclas Westin.

Johanna Jaara Åstrand tycker att det är ironiskt att lärare bromsas i tider av stor lärarbrist.

– Regeringen måste skjuta till medel så att Skolverket snabbt kan utfärda legitimationerna, säger hon.