Modeföretaget Gina Tricot ändrar sig och kommer att presentera en lista över vilka leverantörer man använder i Bangladesh. Det beskedet ger företaget i samband med nya uppgifter om dåliga arbetsförhållanden.

Ett reportageteam som arbetat för Borås Tidning har besökt flera fabriker som Gina Tricot anlitar, eller har anlitat, i Bangladesh.

Ett av dessa fick i somras den allvarligaste möjliga kritiken av en FN-anknuten kontrollorganisation som arbetar med brand- och byggnadssäkerhet. Det fanns varken branddörrar eller sprinklers, och hela åttavåningshuset riskerade att kollapsa under en stor vattentank som placerats på taket. Kontrollorganet har begärt att få en ny rapport från fabrikens ägare.

På andra fabriker berättar arbetare att de tvingas till längre arbetspass än tillåtet, upp till tolv timmar.

– Helt oacceptabelt, säger Per-Johan Swartling, administrativ chef på Gina Tricot, till Borås Tidning.

Gina Tricot har en uppförandekod som leverantörerna måste följa. Arbetstiden är den punkt i koden som oftast bryts.

– Om vi ser att det här missbrukas så slår vi ned på det naturligtvis, säger Swartling.

Gina Tricot har hittills, till skillnad från andra svenska modeföretag, vägrat uppge vilka leverantörer man använder i Bangladesh.