Bågsåg. Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Kravet på motorsågskörkort ställer till det för brandförsvaret. Brandmännen får nu lita på armstyrkan och bågsågen vid utryckningar.

Sedan första januari i år kräver Arbetsmiljöverket att alla anställda som arbetar med motorsåg ska ha motorsågskörkort. Om de inte har bevisat sina kunskaper i både praktiska och teoretiska prov får arbetsgivaren betala en sanktionsavgift på 10 000 kronor per motorsågsanvändare, vilket Arbetet berättat om tidigare.

De nya reglerna har ställt till det för brandförsvaret. Brandmännen har tidigare använt motorsågar under utryckningar för att röja undan nedfallna träd vid för att till exempel vid ambulansutryckningar, eller för att såga upp väggar för att komma åt besvärliga brandhärdar i hus.

Men nu är det stopp för det på räddningstjänsten i Östra Kronoberg, rapporterar Smålandsposten. Trots att reglerna varit kända sedan 2012 har brandmännen inte fått den utbildning de behöver.

– För att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav skulle vi ha behövt satsa minst 1,3 miljoner på att utbilda våra 200 medarbetare, säger Per Pettersson, chef för räddningstjänsten i Östra Kronoberg till tidningen.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har försökt få fram billigare och mer skräddarsydda utbildningar för brandmän, men samarbetet med Arbetsmiljöverket har dragit ut på tiden. Den utbildning som nu tagits fram tar ändå cirka 40 timmar per brandman, vilket kan ställas i relation till att deltidsbrandmän över 52 timmar om året, enligt Smålandsposten.

I Östra Kronoberg får 40 brandmän nu börja utbildningen, och de ska vara klara om tre månader. Fram till dess får de, liksom alla deras kollegor, rycka ut med klassiska bågsågar. De har också tillgång till en bensindriven motorkap, tigersågar och yxor, men motorsågarna har plockats bort från utryckningsfordonen.