Över 45 procent av alla förvärvsarbetande i taxibranschen är utrikes födda. Det är tre gånger så många jämfört med arbetsmarknaden i övrigt. 
– Utan våra invandrare stannar Sverige. Taxibranschen är bokstavligen ett exempel på detta, säger Claudio Skubla, kommunikationschef på Taxiförbundet. 

Branschorganisationen Taxiförbundet gläds åt sin attraktionskraft bland utrikes födda. Enligt SCB är 45 procent av alla som arbetare inom taxibranschen just födda i utlandet. Taxiförbundet påpekar även att det inte bara handlar om att locka nya anställda utan att branschen i stort ger möjlighet till eget företagande och klättring på karriärstegen.

– Många invandrare tar vara på möjligheterna, vilket har resulterat i att andelen utrikes födda företagare i taxinäringen är 55 procent, säger  Claudio Skubla, kommunikationschef på Taxiförbundet, i ett uttalande.

Men taxibranschen tacklas med små rörelsemarginaler och lönsamheten är knaper för många förare. Claudio Skubla efterlyser sänkta trösklar för eget företagande och anställning inom tjänstesektorn.

– Någon form av skatteväxling måste till, vilket i stort sett alla riksdagspartier har visat sig positiva till, säger han.