Under 2014 dog 50 personer på sin arbetsplats. Men Arbetsmiljöverket får inga nya anslag i budgeten – däremot ska en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken stakas fram. Det skriver arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, i en debattartikel. 

Foto: Lena Malmberg

Foto: Lena Malmberg

Regeringen har en nollvision om arbetsplatsolyckor. Fjolårets statistik visar på den tragiska siffran 50. Nästan en person i veckan dog på arbetsplatsen under 2014. I en debattartikel i Aftonbladet lyfter arbetsmarknadsminister Ylva Johansson upp frågan.

”Varje liv som spills på grund av brister i arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatsen är en ofattbar personlig tragedi och ett samhällsmisslyckande”, skriver hon.

I regeringens budget som fälldes i december fanns anslag om ytterligare 100 miljoner kronor till Arbetsmiljöverket. Men denna satsning uteblir då det är alliansens budget som styr året.

Däremot vägrar regeringen ge upp sitt mål om en förbättrad arbetsmiljö på landets arbetsplatser. Ylva Johansson skriver att i detta nu inleds ett arbete med att ta fram en ny strategi för arbetsmiljöpolitiken i samförstånd med arbetsmarknadens parter.

”I Arbetsmiljöverkets nya regleringsbrev ger regeringen myndigheten i uppdrag att i samverkan med polisen och andra berörda myndigheter förstärka tillsynen av så kallade grå företag, företag som bryter mot arbetsmiljöregelverket för att få konkurrensfördelar”, skriver Ylva Johansson och fortsätter:

”Arbetsmiljöverket får också i uppgift att i göra en samlad analys av händelser där personer från ett annat land som arbetar tillfälligt i Sverige har förolyckats eller skadats allvarligt. Satsningen på särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö som inleddes av den gamla regeringen kommer att förlängas som planerat.”