Löneglidningen är omkring 0,7 procentenheter. Under förra årets första tio månader ökade lönerna med 2,8 procent. Den procentuella ökningen var lika stor för arbetare som för tjänstemän.

Det framgår av Medlingsinstitutets bearbetning av SCB:s konjunkturlönestatistik och av egna bedömningar. Enligt Medlingsinstitutets beräkning är värdet av de centrala avtalen för den här perioden 2,15 procent. Medlingsinstitutets bedömning är att löneökningarna till slut kommer att hamna mellan 2,8 och 2,9 procent.

– Det ser ut som att löneglidningen är större än vanligt. En del av förklaringen är att en del av företagen i undersökningen bytts ut, säger Bo Enegren på Medlingsinstitutet.

Han berättar att löneglidningen – löneökning utöver det centrala avtalet – brukar ligga på 0,4 – 0,5 procentenheter.

Medlingsinstitutets bedömning av det slutliga löneutfallet bygger på hur det varit de senaste 5 åren och då tittar man på genomsnittlig avvikelse från de avtalade löneökningarna och det preliminär lönepåslagen som just blivit klara.