Arbetskraftsinvandringen minskade med nästan en femtedel förra året.
En stor del av minskningen jämfört med året före beror på färre thailändska bärplockare.

Förra året beviljades 3 400 färre arbetstillstånd i Sverige än 2013. Dataspecialister och bärplockare var de som främst sökte sig till Sverige för att jobba. Och ansökningarna inom båda dessa grupper minskade i fjol, mest bland bärplockarna.

En anledning var stora bärlager från tidigare år, vilket förmodades leda till lägre efterfrågan och lägre bärpriser. En annan förklaring kan vara det kollektivavtal som flyttade kostnader för bland annat arbetsredskap och transport inom landet från bärplockaren till arbetsgivaren.

Minskningar i arbetskraftsinvandringen märktes också i de totalt sett betydligt mindre grupperna av restaurangpersonal, städare samt vård- och omsorgspersonal.

2014 beviljades 15 800 personer arbetstillstånd jämfört med 19 200 under 2013.

Det var vanligast att arbetstagarna kom från Indien, Thailand och Kina.

Siffrorna kommer från Migrationsverket, som utfärdar tillstånden.