Lenita Granlund, Kommunal, gillar att jämställdheten kommer på agendan för Medlingsinstitutet. Kurt Eriksson på institutet tror att uppdraget blir för svårt.

Kommunal välkomnar regeringens nya jämställdhetsuppdrag till Medlingsinstitutet. Men på Medlingsinstitutet tror man att det kan bli svårt att avgöra vilka avtalskonstruktioner som gynnar jämställdhet.
– Problemet är att den officiella lönestatistiken bygger på näringsgrenar och inte på avtalsområden, säger Kurt Eriksson, chefsjurist hos Medlingsinstitutet.

I regleringsbrevet till Medlingsinstitutet ger regeringen myndigheten ett nytt uppdrag och det är att utifrån den officiella lönestatistiken undersöka om de centrala avtalens konstruktion har haft någon effekt för att minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det betyder att Medlingsinstitutet ska försöka se om det finns några avtalsskrivningar som varit framgångsrika för att skapa jämställda löner inom ett avtalsområde. Uppdraget handlar dock inte om löneskillnader mellan olika branscher.

– Vi ska inte titta på löneskillnader mellan anställda i industrin och i kvinnodominerande branscher. Det går inte att fånga in med det nya uppdrag vi fått, säger Kurt Eriksson.

Fackförbundet Kommunal har tidigare föreslagit att Medlingsinstitutet ska få i uppdrag att verka för jämställda löner. Tanken bakom det är att industrinormens procentpåslag inte ska styra helt när Medlingsinstitutets medlare lägger sina avtalsförslag i löneförhandlingar.

Det har inte gått att nå Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund. Hon skickar dock en skriftlig kommentar till Medlingsinstitutets nya uppdrag via Kommunals presstjänst:

”Kommunal välkomnar uppdraget och ser det som positivt att jämställdhetsfrågan äntligen lyfts upp på Medlingsinstitutets dagordning. Det är långt kvar till jämställda löner, men som sagt, vi välkomnar detta.”

Medlingsinstitutets Kurt Eriksson förklarar att myndigheten redan arbetar med jämställdhetsfrågor. Bland annat diskuterar institutet med fack och arbetsgivare om vilka avtalsskrivningar som kan underlätta för lokala parter att arbeta för jämställda löner. Medlingsinstitutet ordnar redan i dag konferenser om jämställda löner. Och det sammanfaller med den andra delen av det nya uppdraget: Att, utifrån analysen av hur avtalskonstruktioner påverkar löneskillnader mellan män och kvinnor, ta initiativ till en diskussion om löneskillnaderna.

– Nu ska vi undersöka om vi kan se om det finns avtalskonstruktioner som främjar jämställda löner. Det ska bli intressant att se om vi kan få fram något, men jag tror det blir svårt och kanske går det inte alls, säger Kurt Eriksson.

Utifrån den officiella lönestatistiken tror han att det blir svårt att säga om exempelvis individgaranti, potter eller sifferlösa avtal är bra för jämställda löner.

– Det har stor betydelse vilken yrkesgrupp det handlar om. Civilingenjörer med marknadskrafter i ryggen har lättare att få stora lönelyft och för dem spelar avtalsskrivningarna kanske mindre roll, medan situationen är helt annorlunda för lågavlönade LO-medlemmar i serviceyrken, säger han.

Medlingsinstitutet ska redovisa sitt nya uppdrag den 30 september.

 

LÄS TIDIGARE ARTIKLAR

Medlingsinstitutet behåller industrin som norm

LO vill avslå Kommunals motion om Medlingsinstitutet