Ökad orderingång, högre produktion och stabil sysselsättning. Inköpschefsindex för december ger en hoppfull bild av industrin.
– En solid uppgång i alla de viktiga delindexen, säger Åke Gustafsson, analytiker på Swedbank.

Inköpschefsindex, som speglar konjunkturen i tillverkningsindustrin, steg i december till 55,4 från 52,7 månaden före. Mest steg delindex för orderingång, med 3,1 indexenheter, medan produktion och orderstockar ökade med 2,6 respektive 0,6 indexenheter.

Sysselsättningen steg med 2,2 indexenheter vilket är den högsta nivån sedan maj 2011. Därmed har delindexet ökat fyra månader i rad, vilket kan tolkas som ett tecken på att sysselsättningsutvecklingen inom industrin är stabil.

– Det är positivt att den börjar komma upp på ganska goda nivåer, säger Åke Gustafsson.

Delindex för lager av inköpt material sjönk, vilket Gustafsson också tolkar som ett gott tecken.

– Att leveranstiderna från underleverantörerna stiger är ett tecken på att en möjlig återhämtning breddar sig ner i underleverantörsledet.

Mest backade dock leverantörernas rå- och insatsvarupriser, vilket sammanfaller med ett dämpat pristryck på bland annat olja, plastprodukter och stål.

– Att priserna sjunker är inte så konstigt med tanke på det väldigt snabba oljeprisfallet i december, säger Gustafsson.