BARNVAGNSPROMENAD

 

Fackförbundet Unionen har presenterat en ny undersökning som visar att nästan nio av tio av förbundets medlemmar anser att det är mycket viktigt att arbetslivet är föräldravänligt. Men verkligheten lever inte upp till förväntningarna. Knappt fyra av tio anser att så verkligen är fallet.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk. Att arbetsplatsen är föräldravänlig är mycket viktigt för medarbetarna. I grunden handlar det om arbetsgivarens attraktionskraft. Jag är övertygad om att framtidens föräldrar kräver arbetsförhållanden där det går att kombinera arbete med familjeliv, säger Cecilia Fahlberg, Unionens förbundsordförande i en kommentar.

Enligt Unionens medlemmar i undersökningen är de tre viktigaste framgångsfaktorerna för ett föräldravänligt arbetsliv:

1. Inflytande över den egna arbetstiden.
2. Att interna möten läggs på tider som möjliggör att hämta och lämna på skola och dagis.
3. Att ledningen föregår med gott exempel om de är föräldrar och är föräldralediga, vabbar eller vobbar.

– Chefens attityd och agerande spelar roll för arbetsplatskulturen, säger Cecilia Fahlberg. Chefer borde kompetensutvecklas så att arbetsplatserna blir mer föräldravänliga.

Unionens undersökning visar att kvinnliga chefer är en mycket viktig framgångsfaktor för ett föräldravänligt arbetsliv. Hälften av respondenterna uppger detta. Verkligheten är en annan. Knappt var tredje tjänsteman anser att det bedrivs ett aktivt arbete för att fler kvinnor ska bli chefer.

– Fler kvinnliga chefer är en nyckelfråga för att öka jämställdheten på arbetsmarknaden. Vi måste komma bort från den befattningssegregering som finns i privat sektor, säger Cecilia Fahlberg.

 

Så gjordes undersökningen

Undersökningen Föräldravänligt arbetsliv genomfördes i två etapper under 2014. Under våren genomfördes 1000 telefonintervjuer med medlemmar i Unionen med hemmavarande barn under 16 år och under hösten tillfrågades 1045 privatanställda tjänstemän med barn mellan 0-11 år.