ambulans

Ambulanspersonal har många gånger dygnsjour på schemat – ett problem för patientsäkerheten.
Men i Östergötland är detta nu ett minne blott. Vårdförbundet och Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor hoppas att fler landsting följer efter.

Arbetet har uppmärksammat problemet med dygnsjour bland ambulanspersonal i flera artiklar de senaste månaderna. Och tidningen Vårdfokus har tidigare presenterat en undersökning som visar att var tredje ambulansförare någon gång har somnat bakom ratten.

Kritiken från Vårdförbundet och Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor har varit stor och nu tycks i alla fall ett landsting ha lyssnat. Från och med februari 2016 slipper all personal som arbetar i ambulansen i Östergötland jobba jour.

– Ambulanspersonal driver kvalificerad verksamhet som kräver medicinskt kunnande och trafiksäkerhet. Samtidigt som beläggningen blir allt högre ute i landstingen blir personalen bunden till arbetsplatsen med lång jour, säger David Liljequist, förbundsombudsman vid Vårdförbundet.

Han menar att det var en sak tidigare då ambulanspersonal tilläts sova under jourtid, men nu ska de vara tillgängliga med betydligt lägre ersättning; Ungefär en fjärdedel av den normala ersättningen betalas ut under jour. En ambulansvårdare får arbeta 50 timmar jour per kalender månad enligt lag.

– Vi ser att fler och fler diskuterar det ohållbara vad gäller jour och vi hoppas såklart att fler landsting agerar på samma sätt, säger David Liljequist.

Av samma åsikt är Janne Kautto, ordförande i Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor.

– Vi hoppas att andra följer efter det här goda exemplet. Dygnsjour är inte förenligt med patientsäkerheten, säger han i ett uttalande.

Mikael Törnström, sjuksköterska vid Falck ambulans i Linköping och förtroendevald för Vårdförbundet, är optimistisk i tidningen Vårdfokus. För honom och hans arbetskamrater runt om i Östergötland innebär detta 5-7 timmars mindre arbetstid i veckan. Det betyder mer än den löneminskning som sker då jourtillägget försvinner.

– Det är jättepositivt och något som vi slagits för länge, säger han.