Fem anställda på Swedish Match har under flera år gått miste om sin arbetstidsförkortning på två timmar i veckan. Arbetsgivaren anser att arbetet som utförs på kvällar var fjärde vecka inte är skiftarbete, skriver tidningen Mål & Medel

Livsmedelsarbetareförbundet har nu stämt Swedish Match för avtalsbrott inför Arbetsdomstolen, AD. Ett skadestånd på 50 000 kronor krävs till var och en av de fem anställda som arbetat skiftpasset. Därutöver kräver även förbundet 100 000 kronor i skadestånd. Tvisten mellan facket och arbetsgivaren började redan 2011, enligt klubbordförande Patrik Engelbrektsson.

Då menade Swedish Match att kvällsarbetet skulle ses som förskjuten arbetstid, skriver Mål & Medel. I fjol införde bolaget arbetspass med roterande förmiddagar och kvällar. Dagtidsarbete enligt Tobaksvatalet är 40 timmar medan skiftarbete är 38 timmar. Men Swedish match hävdar att det inte längre är frågan om förskjuten arbetstid utan om dagarbete som förlagts till en senare tidpunkt.

Domen meddelas 4 februari.