Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Ökat medlemsantal, bättre arbetsmiljö och ett mer jämställt arbetsliv. Det är några av LO-förbundens önskningar inför det nya året. Arbetet passade på att fråga vad just ditt förbund önskar sig av 2015.

Janne Rudén, ordförande Seko.

Janne Rudén, ordförande Seko.

Janne Rudén, ordförande Seko: ”Vi hoppas att förändringar i vårbudgeten som tidigare har lagts fram, såsom höjd a-kassa, införs. Vi vill att Lex Laval rivs upp och att reglerna kring visstidsanställningar förbättras. Det krävs också implementering av upphandlingsdirektiven där det klart framgår att det ska ställas krav på kollektivavtal.”

 

 

Thereseguovelin

Therese Guovelin, HRF.

Therese Guovelin, ordförande Hotell- och restaurangfacket: ”Vi önskar att LO-kollektivet tar ett gemensamt stort kliv för att minska lönegapet mellan kvinnor och män och att vi får ett jämställt arbetsliv. Vi önskar också att schysta villkor ska börja gälla alla – både i arbetslivet och i samhället.”

 

Per-Olof Sjöö, ordförande GS.

Per-Olof Sjöö, ordförande GS.

Per-Olof Sjöö, ordförande GS: ”Om jag får önska för GS räkning skulle jag se fram emot att 2015 blir det år då vi slutligen begraver den nyliberala agenda som hållit stora delar av världen i ett järngrepp alldeles för länge. Jag önskar också att 2015 blir ett år då alla medlemmar varje dag kommer hem välbehållna till sina familjer efter jobbet. Och att de som inte har något jobb får ett att gå till.”

Per Holmström, förste vice ordförande Kommunal: ”Vi har stora förhoppningar på ett tydligt välfärdsfokus i regeringens vårbudget. Bland annat önskar och vill vi att förslaget om 2 miljarder – 5000 nya arbetskamrater – till äldreomsorgens undersköterskor blir verklighet. Kommunal är en växande organisation, och vi ser fram emot att för fjärde året i rad öka medlemsmässigt. Slutligen önskar vi inför 2015 att medlemmarna i Kommunal är fortsatt aktiva och bidrar med ännu fler avtalsmotioner inför den kommande avtalsrörelsen 2016.”

Foto. Anders Wiklund

Anders Ferbe, ordförande IF Metall. Foto. Anders Wiklund

Anders Ferbe, ordförande IF Metall: ”Vi önskar se verklig ny industrialisering för fler och än mer utvecklande industrijobb. Vi vill ha krafttag för investeringar i samhället som pressar tillbaka arbetslösheten och stärker välfärden. Och naturligtvis ett år utan dödsolyckor på jobbet.”

Jan Granvik, ordförande Musikerförbundet: ”Att 2015 blir det år då politiker även börjar diskutera kulturpolitik. Att 2015 blir en startpunkt för rimlig fördelning av de intäkter som musiker genererar.”

Matts Jutterström, ordförande Pappersindustriarbetareförbundet: ”Vi önskar att det blir ordning på a-kassan och att ersättningen höjs. Såklart hoppas vi också att våra medlemmar får behålla sina jobb och att ingen gör sig illa på arbetsplatsen.”

Magnus Pettersson, ordförande Fastighets.

Magnus Pettersson, ordförande Fastighets.

Magnus Pettersson, ordförande Fastighetsanställdas förbund: ”Jag hoppas vi ökar medlemsantalet, höjer organisationsgraden och att det blir en bra och stark LO-samordning. Under 2014 har vi haft ett projekt som vi kallar luren som innebär att vi ringer till medlemmar som slutar betala sin medlemsavgift eller vill hoppa av. Det har lett till att vi för första gången sedan 2006 har ökat medlemsantalet. Vi ska fortsätta den satsningen 2015.”

Peter Sjöstrand, vice ordförande Målareförbundet: ”Vi önskar bättre arbetsmiljö för våra medlemmar, att de inte skadar sig, inte riskerar att bli sjuka eller i värsta fall förolyckas på arbetsplatsen. Vi jobbar alltid med arbetsmiljöfrågor men i år har vi särskilt fokuserat på lunch- och omklädningsrum. De är oftast bristfälliga på tillfälla arbetsplatser. Och det är inte bara direkt otrevligt utan även skadligt att man inte kan ha schyssta rum att äta i eller byta om i.”

Lars Lindgren, ordförande Transportarbetareförbundet: ”Att medlemsantalet ökar och att vi stärker den fackliga närvaron på arbetsplatserna. Vi är ett förbund med många små arbetsplatser och det blir då svårare att organisera en facklig styrka. Vi hoppas också att arbetsmiljön på arbetsplatserna förbättras.”

Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet.

Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet.

Jonas Wallin, ordförande Elektrikerförbundet: ”En jobbpolitik som sätter fart på ekonomi, investeringar i infrastruktur och utbildning och ett rejält bostadsbyggande. Arbetslösheten måste minska och det måste finnas pengar till jobb inom sjukvård, skola och äldreomsorg. Vi önskar också att LO får en stenhård samordning så vi kan ta igen en del vi förlorat under flera år. I detta ska ingå att lyfta de traditionella kvinnoyrkena. Det är en jämställdhetsfråga, nu ska Svenskt Näringslivs sötebrödsdagar brytas. Hoppas också att vi får en seriös diskussion om invandrarpolitiken som handlar om konkreta åtgärder för jobb, utbildning och delaktighet. Vi är inte rädda för att snacka mångfald – men aldrig på rasisternas inskränkta villkor.

Hans-Olof Nilsson, ordförande Livsmedelsarbetareförbundet: ”Vi hoppas att vi nu får se en regeringspolitik med förändrad budget, höjd a-kassa och satsning på fler riktiga jobb. Vi ser också fram emot den satsning på export av svenska livsmedelsprodukter som regeringen aviserat under parollen ”Livsmedelsindustrin ska bli det nya stålet!”

susannagideonsson

Susanna Gideonsson, Handels

Susanna Gideonsson, ordförande Handelsanställdas förbund: ˝Vår största önskan och förhoppning är en politik som sätter stopp för missbruket av visstidsanställningar. Andra viktiga frågor för oss är bland annat utökad rätt till mer tid som deltidsanställd, höjning av taket i a-kassan, en välfärd för alla och stopp av utförsäkringar i sjukförsäkringen.”

Johan Lindholm, ordförande Byggnads:
”Jag hoppas att vi på allvar börjar utveckla våra kollektivavtal igen och tar ansvar för den svenska modellen. Den fria rörligheten får aldrig innebära att människor far illa på svensk arbetsmarknad och vi måste våga utveckla vår modell för att möta en modern tid. Våra kollektivavtal måste bli alla människors möjlighet. Flera viktiga frågor för Byggnads ligger på regeringens bord för 2015: ökat byggande, satsningar på arbetsmiljön, lex Laval med mera. De får inte kompromissas bort. Sedan hoppas jag självklart att 2015 kan bli ett år då vi slipper fler allvarliga arbetsplatsolyckor och att alla som går till jobbet får komma hem igen. Inga mer dödsolyckor.”