Diskrimineringsombudsmannen (DO) planerar att stämma Migrationsverket för åldersdiskriminering av en 52-årig man som sökt jobb som asylhandläggare på myndigheten.

Totalt anställdes 18 personer men varken 52-åringen, som har flerårig erfarenhet av förvaltningsrätt, eller någon annan sökande över 36 år kallades till intervju, enligt DO.

”Den man vi företräder har utan saklig grund ansetts vara betydligt sämre meriterad än flera av de yngre personer som anställdes”, skriver DO i ett pressmeddelande.

Åldersdiskriminering vanligare

Anmälningarna till DO om åldersdiskriminering i arbetslivet har ökat de två senaste åren: från 101 under år 2012 till 141 under år 2014 (preliminär siffra). Dessförinnan hade anmälningarna minskat två år i rad. Merparten av anmälningarna handlar om diskriminering på grund av hög ålder i samband med rekrytering. 2013 utökades förbudet mot åldersdiskriminering till att gälla alla samhällsområden och inte som förut enbart arbetslivet. Av alla DO-anmälningar handlar de flesta om diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, följt av funktionsnedsättning och kön. Först på fjärdeplats hamnar åldersdiskriminering. Källa: Diskrimineringsombudsmannen