Hoten mot Migrationsverket har mer än fördubblats i år jämfört med 2013. Nu ber generaldirektör Anders Danielsson Brottsförebyggande rådet (Brå) att kartlägga olika typer av ”otillbörlig påverkan”.

– De ska se över allt från skadegörelse till hot och våld mot våra anställda. Det finns många som far illa, säger Danielsson till dn.se.

Beslutet välkomnas av huvudskyddsombudet Thomas Mårtensson. Det är viktigt att frågan tas på allvar, säger han.