Mindre detaljstyrning och satsningar på bättre matchning och unga, är Arbetsförmedlingens nya order. Men eftersom Alliansbudgeten gäller uteblir 400 miljoner kronor i finansiering.

arbetsformedlingenwidget Regleringsbrevet till Arbetsförmedlingen från arbetsmarknadsdepartementet är rejält nedbantat i år – från 12 sidor till 4,5.

– Vi tar bort en hel del av byråkratin och rapporteringsskyldigheten för Arbetsförmedlingen, så att de kan koncentrera sig på det som är deras huvuduppgift, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, till TT.

I och med att regleringsbrevet nu är betydligt mindre i storlek hoppas regeringen att det ger Arbetsförmedlingen uppdraget att förbättra matchningen på arbetsmarknaden, minska ungdoms- och långtidsarbetslösheten samt öka antalet nyanlända som hamnar i studier eller jobb.

– Det där omfattar redan större delen av vårt uppdrag. Men det är en väldig skillnad att regeringen styr på mål i stället för att man styr på medel. Formuleringarna handlar om vad vi ska åstadkomma, inte hur vi ska göra det, säger Arbetsförmedlingens tillförordnande chef Clas Olsson.

Regeringen hade i sin budget skjutit till runt en halv miljard mer än Alliansen till Arbetsförmedlingen. Men eftersom det är Alliansens budget som gäller uteblir pengarna.

– Arbetsförmedlingen går miste om en hel del av de resurser som regeringen hade velat anslå, och det gör att det moderniseringsarbete som Arbetsförmedlingen håller på med går långsammare, säger Ylva Johansson.

 

Av: Linda Flood och TT. 

Detta är Arbetsförmedlingen:

Arbetsförmedlingen har 320 kontor i landet, varav 100 var planerade att stängas. De blir kvar tills vidare till följd av budgetläget och extravalet. Under 2013 hade Arbetsförmedlingen drygt 23 miljoner kontakter via telefon, e-post eller personliga möten med arbetssökande och arbetsgivare. Under samma år minskade antalet AF-anställda med 666 personer till 12 560. Arbetsförmedlingens förvaltningsanslag 2013 var på 7 miljarder och i år 7,1 miljarder kronor. Källa: Arbetsförmedlingen.