Pensionerna höjs i genomsnitt med 100 kronor, efter skatt, nästa år. Men det är stora skillnader mellan landets kommuner. I rika kommuner intill storstadsområden har pensionärer i genomsnitt fyra gånger så hög pension jämfört med de med lägst pension. 

Pensionsmyndigheten har presenterat till prognos för 2015. I snitt höjs inkomst- och tilläggspensionen med 0,9 procent, vilket motsvarar 100 kronor före skatt.

Premiepensionen höjs för dem med traditionell försäkring med 12,7 procent, vilket motsvarar cirka 30 kronor. De med fondförsäkring får en höjning med 18 procent, motsvarande 50 kronor. Garantipensionen och vissa tjänstepensioner höjs samtidigt 0,2 procent. Sammantaget ger det en snittökning på 100 kronor.

Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten, säger att en anledning till att pensionerna ökar är att inkomsterna och priserna har stigit något.

Ser man till landets kommuner är det stora regionala skillnader. I rika storstadskommuner har pensionärer cirka fyra gånger så hög pension jämfört med de som har lägst pension. I glesbygdskommuner har de ”snittrika” i genomsnitt dubbelt så hög pension som ”snittfattiga”.

– Det är mindre skillnad i gapet mellan pensioner jämfört med förvärvsinkomst. Men vi kan anta att skillnaderna kommer att öka eftersom pensionen återspeglar den förvärvsinkomst man har haft under ett yrkesliv, säger Love Hansson, analytiker vid Pensionsmyndigheten.

Som exempel kan ges att i Danderyds kommun var snittpensionen 22 722, medan snittpensionen i Färgelanda var 11 109 kronor. Färskaste siffrorna uppdelat på län och kommuner är från 2012. Sett till i år landar en genomsnittlig total pension på 16 498 kronor per månad, varav premiepensionen i genomsnitt var 351 kronor för alla åldersgrupper.

 

 

 

 

Så var pensionerna 2014

Genomsnittlig allmän pension var cirka 12 000 kronor i månaden före skatt. Genomsnittlig utbetald premiepension var cirka 300 kronor i månaden. Den totala pensionen var 2012  i genomsnitt högst i Stockholms län och lägst i glesbygdskommuner, främst i Västra Götaland. Av 90 000 pensionärer som endast har garantipension är 80 procent kvinnor. Till år 2030 beräknas 20 procent av den totala pensionen utgöras av premiepensionen. Källa: Pensionsmyndigheten