– Jag satt som en fågelholk och undrade vad som hände, berättar Peter Andersson om avskedsbeskedet från Ale El. Foto: Maja Suslin

– Jag satt som en fågelholk och undrade vad som hände, berättar Peter Andersson om avskedsbeskedet från Ale El. Foto: Maja Suslin

Peter Andersson har fått sparken från sitt jobb på Ale El för att han skötte sitt fackliga uppdrag som klubbordförande, enligt Elektrikerförbundet. Facket har därför stämt företaget i Arbetsdomstolen.

I nästan 25 år hade Peter Andersson arbetat hos Ale Elförening. Sedan 2009 var han också facklig förtroendeman och klubbordförande i elektrikernas montörsklubb på företaget.

Det fackliga arbetet hade fun­gerat bra tidigare, men stämningen förändrades när företaget fick en ny ledning. Klimatet hårdnade och det uppstod ett antal tvister med facket, berättar han.

– Det är klart att jag upplevdes som besvärlig av chefen, men det var inget personligt från min sida utan jag gick de andra killarnas ärenden. Jag utförde bara mitt fackliga uppdrag, säger Peter Andersson.

Han fick inte heller några signaler från arbetsgivaren om att han skulle ha misskött sig på något sätt. För drygt två månader sedan fick han dock ett papper med ett antal nedskrivna tidpunkter på och en fråga om vad han haft för sig då.

– Jag sa att jag inte visste. Hur skulle jag på stående fot kunna minnas vad jag gjort den 2 januari 2013? Jag fick lov att kolla upp det när jag kom hem.

Några dagar senare kallades han till ett möte med företagets vd Stefan Brandt, som meddelade att han avskedades eftersom han gjort sig skyldig till bedrägeri. Han fick en veckas varsel, och fick sedan lämna företaget den 2 oktober.

Peter Andersson hade tillåtelse att arbeta som deltidsbrandman vid sidan av jobbet. Enligt arbetsgivaren hade han vid några tillfällen haft brandjour samtidigt som han haft beredskap åt företaget, och fått ersättning från båda uppdragen. Men det är något Peter Andersson förnekar.

– Det har aldrig hänt och jag har papper som bevisar det. När uppdragen krockat har jag bytt bort det ena, och jag har alltid jobbat mina timmar som jag ska, säger han.

Peter Andersson säger att avskedandet kom som en chock.

– Jag satt som en fågelholk och undrade vad som hände. Det är egentligen först nu jag börjat ta in att jag verkligen fått sparken och att jag inte får komma tillbaka och träffa kompisarna igen som jag jobbat med i 25 år.

Peter Andersson har bara en förklaring till det inträffade.

– Vår vd ville inte ha kvar mig. Jag är en besvärlig person som inte är rädd för att driva fackliga frågor och det blev jobbigt för honom när han förlorade förhandlingarna. Han hade två personer som letade efter anledningar att avskeda mig och så tyckte de att de hittat något här.

Anders Eriksson, ombudsman på Elektrikerförbundet. Foto: Maja Suslin

Anders Eriksson, ombudsman på Elektrikerförbundet. Foto: Maja Suslin

Anders Eriksson, ombudsman på Elektrikerförbundet region Väst, gör samma analys och tillägger att det som skett också är en attack mot facket.

Elektrikerförbundets centrala representantskap antog därför ett stöduttalande för Peter Andersson förra veckan:
”Ger man sig på en medlem eller en förtroendevald i Svenska Elektrikerförbundet, så ska man veta att här i vårt stolta förbund står man upp tillsammans, och då får man hela Svenska Elektrikerförbundet mot sig”, skriver representantskapet.

– Det som hänt är hemskt. Det är ett exceptionellt fall och vi kan inte bara sitta still i båten och låta det ske, säger Anders Eriksson.

Både de lokala och de centrala förhandlingarna har slutat i oenighet. Ale El står fast vid avskedandet och facket har nu stämt företaget i Arbetsdomstolen. Facket kräver att avskedandet ogiltigförklaras och att företaget ska betala skadestånd både för felaktigt avskedande och för föreningsrättskränkning på sammanlagt 750 000 kronor plus utebliven lön.

Ale El har efter att ha fått fackets stämningsansökan kallat till nya lokala förhandlingar där företaget kräver skadestånd av Peter Andersson för att han fått lön han inte har rätt till och för andra lönekostnader som uppstått på grund av detta. Stefan Brandt, vd för Ale E l, vill inte prata om det som hänt, men säger att han inte tycker att företaget gjort något fel.

– Jag anser att vi haft fog för de här åtgärderna, men jag kan och vill inte säga så mycket mera eftersom det pågår en process, säger han.

Att Peter Andersson skulle ha fått sparken på grund av sitt fackliga engagemang, förnekar han dock bestämt.

– Så är det inte alls. Inte på något sätt, men jag vill inte säga mer i det här läget.

 

LÄS OCKSÅ

• Ovanligt att fackligt aktiva får sparken