Arbetsförmedlingen gör inte tillräckligt för att hjälpa personer som varslats om uppsägning, visar en granskning gjord av Riksrevisionen.

Bara 20 procent av kontoren känner till att det finns en särskild vägledning för handläggare vid varselsituationer och 40 procent av kontoren följer inte rekommendationerna om att ha minst två förmedlare med ansvar för området. Granskningen visar också att samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och trygghetsorganisationerna fungerar dåligt.

En förklaring kan vara att varslade, enligt många arbetsförmedlingskontor, inte skriver in sig som arbetssökande och därför inte får information om den hjälp de kan få.