16 procent av de svenska storbolagen har upptäckt skadligt barnarbete i produktionskedjan.
Rädda Barnens generalsekreterare Elisabeth Dahlin gör en positiv tolkning.
– Jag hade varit mer rädd om de sagt noll, för då har man missat någonting.

100 svenska börsbolag, av 163 tillfrågade, har svarat på frågor i en studie som Rädda Barnen, Swedbank och Accenture genomfört. Att så många som 16 procent av bolagen upptäckt skadligt barnarbete, kan tyckas låta mycket.

– Men då är det bra att man upptäcker det, för det finns. Det är bra att företagen är öppna med det, för det är då man kan göra någonting åt det, säger Elisabeth Dahlin.

Livsmedelsindustrin, framför allt i Asien, och detaljhandeln är branscher där det relativt ofta förekommer barnarbete och då i underleverantörsledet.

– Man kan ha hur mycket hängslen och livremmar som helst, men det kan hända … det viktiga är att man tar tag i frågan, säger Elisabeth Dahlin.

Anna Nilsson, hållbarhetschef på fondbolaget Swedbank Robur, gör en delvis annan tolkning av studien.

– I vår egen analys ser vi att många bolag har risk för barnarbete i sin värdekedja. Gapet mellan vår analys och bolagens självbild kan ibland vara stor när det gäller risker för barnarbete. Det är oroväckande, säger hon.

Fler företag än man tror, även tjänsteföretag, kan ofta ha en indirekt koppling till skadlig barnarbete, enligt Anna Nilsson.

– Och många företag är för passiva och reagerar först när något uppdagas, säger hon.

Skogskoncernen Stora Enso fick mycket kritik när det i våras avslöjades barnarbete i ett delägt företag i Pakistan. Men företaget får ändå godkänt av Rädda Barnen för sitt efterarbete.

– Vi tycker att de har tagit tag bra i frågan, säger Elisabeth Dahlin.

Och exemplet belyser hur viktig frågan har kommit att bli även för bolagsägarna. Avslöjanden kan skada varumärket för lång tid framöver.

Detaljhandelsföretaget Clas Ohlson köper stora delar av sina varor från Kina och jobbar därför hårt med att säkerställa att arbetet på fabrikerna sker enligt arbetsrättsliga normer.

– Vi gör 400 revisioner om året på fabrikerna, säger hållbarhetschef Åsa Portnoff Sundström.

Några fall av skadligt barnarbete har företaget inte hittat, men enstaka fall av 15-åringar har förekommit, enligt henne. I Kina måste man vara 16 år för att få arbeta.

För nio år sedan blev Clas Ohlson hårt kritiserat av organisationen Swedwatch för att inte ha koll på arbetsvillkoren hos underleverantörerna.

– Det var vår ögonöppnare, säger Åsa Portnoff Sundström.