annahagbergtagvard– Jag har blivit hotad och jag har blivit spottad på, berättar Anna Hagberg, tågvärd hos SJ.
Förra veckan knivskars en tågvärd i Lund. På flera håll minskas antalet tågvärdar.

Seko oroas av trenden att tåg körs utan, eller med för lite, personal. Det blir problem med säkerheten vid till exempel olycka, brand eller bråk – för både personal och resenärer.

Anna Hagberg, tågvärd hos SJ, berättar att det är vanligt med hot och bråk från resenärer.

– En kväll blev jag hotad med att sluta som en blöt fläck. En annan gång spottade en resenär på mig.

Inom SJ pågår just nu ett projekt kallat Ratio som handlar om att minska bemanningen. Seko ­menar att dialogen varit dålig, och att planerna ingår i ett sparbeting på en miljard.
Madeleine Raukas är divisionschef på SJ. Hon menar att säkerheten har högsta prioritet.

– Antalet ombordmedarbetare på tågen är även kopplad till antalet resenärer och servicenivåer.

På Stockholms spårvägar vill SL och Arriva avskaffa konduktörerna helt.

På Facebook skapades gruppen ”Rör inte min konduktör”. Seko har startat kampanjen ”Vill du ha service av en stolpe?” och menar att Arriva vill slopa konduktörerna av besparingsskäl.

Men enligt Arrivas kommunikationsdirektör Tomas Hedenius har företaget inte alls föreslagit avskaffande av konduktörer. Arriva har bara tagit fram förslag om förbättring av arbetet med biljettapparaten, menar Hedenius. Där ingår bland annat färre viseringar.

– Den långsiktiga planen för viseringen på lokalbanorna ansvarar trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting för.

Trafiklandstingsrådets pressek­reterare heter Claes Wersäll. Enligt honom återremitterades SL:s förslag i september eftersom facket inte fått ge synpunkter.

Lennart Jansson är huvudskyddsombud på SJ. Han ser en trend att dra ner på tågpersonal.

– Det ser man även på andra företag, att man minskar bemanningen, till exempel nere i Skåne.

Han menar att det har med avregleringen att göra.

– Det handlar om pengar. Man kan inte spara på så mycket mer än personalen längre.

Enligt Lennart Jansson lägger vissa operatörer så låga bud att de måste genomföra en ”slakt på bemanningen”. Han påpekar att det inte finns regelkrav på bemanning inom tåg.

– Jämför med flyg och sjöfart. Inom tåg finns inga krav varken vad gäller säkerhet eller arbetsmiljö.

Tågvärdar

Stopp för ensamarbete Efter strejken på Öre­sunds­tåg i somras beslöt Arbets­miljöverket att Veolia inte får köra tågen om det inte finns annan personal än lokföraren ombord.   Tung börda Konduktörerna vid spårtrafiken i Stockholms län fick problem med den tunga biljettapparaten. Enligt ett förslag ska konduktörerna avskaffas helt. Spårvägarna i Stockholm körs i dag av Arriva.   Tågvärd knivhöggs Förra lördagen blev en tågvärd i Lund attacke­rad med kniv. Enligt Seko har hot och våld ökat och enligt förbundets egna undersökningar anser sig Skånes tågpersonal värre utsatt än andra. Orsakerna är, enligt Seko, vinstjakt och underbemanning. Vid den aktuella händel­sen var dock bemanning­en normal, enligt SJ.