Eld-webbkronika

Riksbanken bör lägga lika stor vikt på att stabilisera arbetslösheten som inflationen. Det hävdas i en ny LO-rapport skriven av förre vice riksbankschefen Lars E O Svensson, som på senare år varit en av riksbanksledningens mest kända kritiker.

Frågan om Riksbanken och dess ansvar för att se till att arbetslösheten inte drar iväg är knappast ny. En rad debattörer har efterlyst att banken ska förses med ett tvåfaldigt, eller dualt, mandat efter amerikansk förlaga. Där har centralbanken, Federal Reserve, inte bara ansvar för att hålla inflationen i schack genom att verka för en stabil prisutveckling, utan den ska även se till att sysselsättningen och arbetslösheten stabiliseras. Så sent som i våras var nuvarande statsministern inne på samma linje, när Stefan Löfven hävdade att man borde överväga att ge Riksbanken ett tydligare mål för arbetslösheten.

Den bakomliggande logiken är enkel. Penningpolitiken är en del av den ekonomiska politiken, och båda blocken anger i högtidstalen hög sysselsättning som målet för sin politik. Dessutom kan räntan i sig ha långvariga effekter på arbetslösheten. Om arbetslösheten tillåts vara hög under en längre tid skapas långtidsarbetslöshet. Personer som gått arbetslösa länge har avsevärt svårare att få jobb, vilket gör att arbetslösheten biter sig fast. Ju längre den höga arbetslösheten varar, desto svårare blir det att få ner den. Ofta behövs det en rejäl efterfrågeuppgång för att ta kål på den. Något som i sin tur kan kräva att inflationen tillåts skjuta över målet. För Riksbanken gäller det således att se till att en arbetslöshetsuppgång blir så kortvarig som möjligt. Något banken under de gångna tjugo åren varit allt annat än inriktad på. I stället har standardfrasen varit att arbetslösheten inte är orsakad av efterfrågeläget, och därmed bortom dess kontroll.

Men Lars E O Svensson hävdar att det inte alls behövs något nytt arbetslöshetsmål. Riksbanken har redan i dag samma mandat som sin amerikanska motsvarighet, enligt honom. Ett påstående som, om inte annat, borde förvåna den sittande riksbankschefen. Det är väl kanske också därför Svensson anser att riksdagens finansutskott, i kraft av att vara bankens uppdragsgivare, borde gå in och förtydliga detta.

För utomstående kan det framstå som tveksamt om ett sådant förtydligande skulle räcka till. Att finna det lika viktigt att hålla nere arbetslösheten som inflationen kan väl närmast beskrivas som en kulturrevolution i bunkern på Brunkebergstorg.anders.eld@arbetet.se

Läs också: