Har dina föräldrar läst på högskolan är det mer troligt att du också gör det. Det sambandet är känt sedan länge, men en färsk undersökning från Universitetskanslerämbetet och SCB visar att snedrekryteringen inte minskar.

Av dem som är födda 1988 har 44 procent börjat läsa på högskolan. Men av dem i årskullen vars föräldrar har forskarutbildning är siffran 84 procent. Och av dem vars föräldrar inte läst på högskolan alls har bara 22 procent börjat på högskola.

Mest högutbildade föräldrar har studenterna på läkar- och arkitektutbildningarna. Bland förskollärar- och yrkeslärarstudenterna är det som mest ovanligt med högutbildade föräldrar.