Mindre än hälften av alla som erbjuds friskvårdsbidrag utnyttjar det.

– Arbetsgivare har ett ansvar att få i gång icke-motionärer. Det gynnar både företag och arbetstagare, säger Marita Södergren vid Folkhälsomyndigheten.

Varje anställd är en tillgång precis som alla maskiner ett företag har.

– Därför är det mycket vunnet för arbetsgivaren att uppmuntra till regelbunden motion så att personalen kan utföra ett bättre arbete, säger Marita Södergren.

Trots detta är det enligt henne bara cirka hälften av alla arbetsgivare som erbjuder sina anställda friskvårdsbidrag.

– Vi har många små företag i Sverige och för dem kan det kännas krångligt att sätta sig in i hur det fungerar och vad som behövs, säger Södergren.

Hon anser att det behövs fler och större hälsoekonomiska studier som kan visa på att friskvårdsbidraget är en vinst för alla parter. Att hålla personalen i trim kan exempelvis förhindra utbrändhet.

– Friskvård kan vara stresshantering, avslappning och rökavvänjning, säger hon.

Samtidigt är det endast 57 procent av de som erbjuds friskvårdsbidrag som faktiskt till fullo nyttjar det. 43 procent använder det inte alls, enligt det svenska företaget Benify som administrerar och utvecklar företags förmåner. En anledning till att förmånen förblir outnyttjad är enligt Benify en okunskap om vad friskvårdsbidraget kan utnyttjas till. Att även Qigong, ljusterapi och fäktning ryms inom bidraget är det inte så många som känner till.

Enligt Marita Södergren kräver vissa arbetsgivare att träningen ska göras tillsammans med arbetskollegorna vilket inte passar alla. Att joggning är populärt i Sverige men att kostnader för löparskor inte ingår i bidraget kan vara ytterligare en orsak.