De två cheferna i Krokoms kommun dömdes för vållande till annans död, nu har de köpts ut av sin arbetsgivare. Den ene får 18 och den andre 26 månadslöner i avgångsvederlag.

År 2010 tog socialsekreteraren Lars Pettersson sitt liv på grund av mobbning på jobbet. I stället för att få stöd och hjälp i form av nödvändiga arbetsmiljöåtgärder varslades han om avsked för att han misskötte sitt jobb.

Socialchefen och en mellanchef vid Krokoms kommun dömdes i februari i år för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död, i en uppmärksammad dom. Domen har överklagats till hovrätten, och den nya rättegången ska starta i januari.

Men när domen faller kommer cheferna inte längre att vara anställda av kommunen. De har kommit överens med kommunen om att avsluta sina anställningar, uppger tidningen Arbetarskydd, som tagit del av överenskommelsen som cheferna träffat med kommunen.

Dokumentet visar att cheferna är arbetsbefriade med lön fram till sista februari nästa år, då deras anställningar avslutas. Socialchefen får sedan ett avgångsvederlag på 26 månadslöner, vilket motsvarar 1,4 miljoner kronor. Mellanchefen får 18 månadslöner, sammanlagt 720 000 kronor, och samtalsstöd från företagshälsovården.

Rolf Löfberg, chefsförhandlare på Akademikerförbundet SSR som företrätt mellanchefen, säger till Arbetarskydd att uppgörelsen innebär ett hyggligt slut på en trist historia.

– Båda parter var eniga om att gå skilda vägar. Men det är inte över för cheferna, nu väntar en tuff tid i hovrätten, säger han, till tidningen.

Rolf Löfberg misstänker också att den tuffa tiden kan bli längre än så. Den part som förlorar i hovrätten kommer troligen att överklaga till högsta domstolen, säger han.

Fallet i Krokom är unikt eftersom det är första gången som den psykosociala arbetsmiljön prövats i domstol. Intresset för fallet är därför stort, och dom från en högre instans som blir vägledande för andra kan få stor betydelse i framtiden.