Konflikterna på Europas arbetsmarknad blir allt fler. Samtidigt har allt fler länder slutat räkna strejkdagar. Det anses bland annat för dyrt att ta upp konfliktstatistiken.

– I Italien har myndigheterna sedan 2009 inte längre någon strejkstatistik, säger Kurt Vandaele som forskar om konflikter på arbetsmarknaden på ETUI, ett fackligt forskningsinstitut i Bryssel. De tog bort den av besparingsskäl. I Portugal är det officiella skälet att redovisningen skjutits upp, men man kan misstänka att det inte vill hamns högt på strejklistan och i Spanien har man inte räknat med alla strejkdagar.

Hans jobb har blivit allt svårare den senaste tiden. Allt fler länder redovisar nämligen inte längre sina strejksiffror. Grekland är också en stor vit fläck på strejkkartan, där myndigheterna slutade räkna strejkdagar redan i slutet av 1990-talet.

– De har också sedan några år tillbaka slutat redovisa statistik. Där betalar inte facket ut strejkersättning och myndigheterna är inte så intresserade av att visa hur många konflikter som inträffat.

Nyligen släppte Kurt Vandaele en sammanställning om hur konflikterna utvecklats i olika EU-länder mellan 2009 och 2013. I topp på den listan hamnar Cypern med 514 strejkdagar per 1 000 personer, följt av Frankrike och Danmark med 171 respektive 82 dagar. Men listan berättar bara en del av verkligheten.

– I själva verket skulle jag tro att Grekland leder strejkligan, följt av Italien och Portugal, men eftersom det inte finns någon statistik därifrån går det inte att slå fast, säger han.

Inte heller Eurostat, som är EU:s egen statistikmyndighet, samlar in strejkdata. De hänvisar i stället till FN-organet ILO:s databas för arbetsmarknadskonflikter. Men eftersom Grekland, Italien, Portugal och de andra länderna inte kan rapportera dit heller så finns inte uppgifterna där heller. Det finns många länder som inte rapporterar alls eller kommer med ofullständiga sammanställningar. Förutom de redan nämnda – Italien, Portugal, Grekland, Spanien – kan länder som Rumänien, Bulgarien, Slovenien, Tjeckien och Luxemburg läggas till.

Som strejkforskare har dock Kurt Vandaele ändå en uppfattning om hur konfliktnivån har förändrats.

– Jodå, det har jag. Det har varit en ökning av antalet konflikter i flera EU-länder den senaste tiden. Främst inom offentlig sektor som drabbats hårt av besparingar, säger han.