Ett nytt avtal ska locka studenter att arbeta inom välfärden. Under pågående utbildning ska studenter ha möjlighet att jobba uppemot 15 timmar i veckan för att få erfarenhet av arbete inom kommuner och landsting.

De kommande tio åren behöver landets kommuner och landsting rekrytera ett stort antal medarbetare. Nu har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, Vision, Akademikerförbundet SSR och Akademikeralliansen enats om ett nytt studentmedarbetaravtal. Avtalet innebär att studenterna under utbildningens gång ska ha möjlighet att arbeta med uppgifter som står i nära relation med studierna.

– Det är bättre att man skaffar sig erfarenhet av något som har med utbildningen att göra. Men det är viktigt att studenterna fullföljer sina studier och därför har vi begränsat arbetstiden till 15 timmar i veckan, säger Kenth Nilsson, ordförande för Akademikeralliansen.

Det finns inga beräkningar för hur många studenter som kan komma att få arbete inom detta avtal och det har heller inte tagits någon hänsyn till reglerna för studiemedel.

– Vissa vill inte ha studiestöd, medan andra tar det fullt ut. Det får man räkna på själv om man är intresserad av att jobba, säger Kenth Nilsson.

Avtalet träder i kraft efter årsskiftet och en utvärdering ska göras senast i december 2016. Under arbetets gång ska studenterna ha tillgång till en mentor.

– Vi ser att studenter är en viktig grupp för kommuner och landsting att nå för att säkra framtida rekryteringar. Avtalet ger en utmärkt brygga mellan studier och arbete i våra verksamheter, säger Ingela Gardner Sundström, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.