Vårdförbundet och Fysioterapeuterna förlänger sitt löneavtal med Sveriges Kommuner och Landsting.

Avtalet, som först tecknades 2011, omfattar 90 000 medlemmar och gäller nu till mars 2016. Löneavtalet innebär samtidigt att de båda förbunden fördjupar sitt samarbete med SKL för att diskuteras framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.

Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, menar att avtalet har gett relativt goda löneökningar men hon efterlyser karriärsutveckling som leder till fortsatta löneökningar för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor.