Arbetsgivaren påstod att tjänstemannen försökt göra egna affärer med en av företagets leverantörer och stämde honom för brott mot lojalitetsplikten. Arbetsdomstolen lägger nu ner målet, eftersom arbetsgivaren inte begärt förhandling med facket.

Tjänstemannen var anställd på ett företag i Örebro län som säljer olika typer av kassaskåp. Under sin uppsägningstid kontaktade han en av företagets leverantörer och beställde kassaskåp för egen räkning.

Arbetsgivaren hävdade att detta var ett brott mot arbetstagarens lojalitetsplikt som ingår i anställningsavtalet, och stämde tjänstemannen till tingsrätten. Arbetsgivaren krävde honom på 216 000 kronor i skadestånd för det påstådda brottet.

Mannens fackförbund, Unionen, hävdade att arbetsgivaren agerat i strid med medbestämmandelagens och tjänstemannaavtalets krav på förhandling med facket när det uppstår en sådan tvist.

Enligt kollektivavtalet ska arbetsgivaren kalla till förhandling inom tre månader när en sådan tvist uppstår, och om tvisten inte kan lösas i förhandlingen ska talan väckas i AD senast inom tre månader. I annat fall ska kravet vara preskriberat.

AD ger facket rätt och konstaterar att kollektivavtalets och medbestämmandelagens krav på förhandling gäller ”alla rättstvister med anledning av en anställning”.

Därmed är arbetsgivarens talan om skadestånd preskriberad, konstaterar domstolen i en så kallad mellandom.