Tobias Baudin och LO laddar för val – igen. Foto: Claudio Bresciani

Tobias Baudin och LO laddar för val – igen. Foto: Claudio Bresciani

De fem högerpartierna har en gemensam budget som gör LO-medlemmarna till förlorare. LO vill göra nyvalet i mars till ett tydligt höger-vänster-val.

– Inför extravalet har vi ett helt nytt läge i svensk politik, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin, som presenterade LO:s valplan vid en pressträff på tisdagseftermiddagen.

– De fyra borgerliga partierna och Sverigedemokraterna, som är ett fascistiskt och rasistiskt parti, har nu en gemensam budget. Det gör det kommande valet till ett mer ideologiskt vägval än på mycket länge.

Det nya och mer polariserade läget har uppstått genom att Sverigedemokraterna, som tidigare passivt har släppt fram Alliansregeringens budgetförslag i riksdagen, nu stöder den borgerliga budgeten aktivt. SD har därmed kommit ut som renodlat högerparti, resonerar Tobias Baudin. LO kommer inte låta Sverigedemokraterna ta en plats i den politiska mitten.

Till tydligheten bidrar att den gällande statsbudgeten står mot den budgetproposition som Socialdemokraterna och Miljöpartiet har lagt fram med stöd av Vänsterpartiet, och som ”innehåller massor av bra saker för LO:s medlemmar”. Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen, sänkt skatt för pensionärer, satsningar för arbetslösa ungdomar och fler arbetsmiljöinspektioner är några av de reformer som stoppades när den röd-gröna budgeten röstades ner.

– Och för första gången på många år kunde vi ha fått en budgetproposition som minskar klyftorna mellan fattiga och rika, tillägger Tobias Baudin. Nu fick vi en budget som leder till att klyftorna fortsätter att växa.

– Vi tror att fler kommer att känna att valet är på riktigt den här gången, säger Tobias Lundin Gerdås, LO:s ansvarige för opinionsbildning. I vår kampanj ska vi lyfta fram den arbetslösa kocken som får 5 000 kronor mindre i månaden med högerpolitiken än hon skulle ha fått om regeringens höjning av taket i a-kassan hade gått igenom. Och byggnadsarbetaren, som har ett farligt jobb och skulle ha dragit nytta av de 5 000 extra arbetsplatsinspektioner som nu uteblir.

LO:s kampanj inför nyvalet har en budget på 20 miljoner kronor, att jämföra med de 30 miljoner som LO satsade på valen 2014. Precis som inför höstens val blir den mest centrala insatsen att förtroendevalda inom LO-förbunden ska ringa och prata politik direkt med medlemmarna. Målet är att 150 000 medlemmar ska bli uppringda under kampanjen, vars första fas inleds i januari. Det är färre än de 231 000 som fick ett telefonsamtal från facket inför riksdagsvalet i september – tiden räcker inte till för att nå lika många den här gången.

2014 utgick LO:s och LO-förbundens valkampanjer för första gången från en egen, facklig valplattform, skild från Socialdemokraternas valmanifest. En utvärdering av LO:s valarbete som Handels tidigare ordförande Lars-Anders Häggström och Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé, har gjort på LO:s uppdrag tyder på att det var ett bra grepp.

– De förtroendevalda kände att de fick bedriva sin valrörelse, säger Lisa Pelling. De fick tala om visstidsanställningar, cabotage, a-kassa… De har inte varit ”partister”.

En kort sammanfattning av utvärderingen är att fackets valarbete lyckades väl på några punkter. Ett regeringsskifte kom till stånd, och kraven i LO:s valplattform fick genomslag i regeringsförklaringen. Fler LO-medlemmar röstade på Socialdemokraterna än i det föregående riksdagsvalet, och trenden mot att Sverigedemokraterna växer i LO-leden bröts.

Telefonsamtalen från förbundens förtroendevalda till medlemmarna har haft effekt: De flesta som blev uppringda (75 procent) tyckte att detta var positivt. Och bland dem som fick ett politiskt samtal från facket valde fler att rösta på S – och betydligt färre på SD – än bland dem som inte blev uppringda.

Målet att 60 procent av LO-medlemmarna skulle rösta på Socialdemokraterna nåddes däremot inte (möjligen var det inte realistiskt). LO-medlemmarna uttrycker också att de saknade tydliga politiska skiljelinjer inför valet.

– Det ska de inte göra den här gången, säger Tobias Baudin. Höger-vänster-konflikten är tydlig nu. Och det förväntar vi oss att Socialdemokraterna tar fasta på.