Svenskarna blir friskare på flera plan — men samtidigt ökar hälsoklyftorna. Hälsan skiljer sig stort, både mellan olika socioekonomiska grupper och olika regioner i landet, enligt en rapport från bland andra Socialstyrelsen.

Överlag har folkhälsan jämfört med 2009 blivit bättre: vi lever längre, färre röker, färre har en riskabel konsumtion av alkohol och färre drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Variationerna är dock stora. Lång utbildning innebär ofta bättre hälsa, samtidigt som utvecklingen varit sämst för personer utan gymnasieutbildning. Andelen långtidsarbetslösa och behöriga till gymnasiet skiljer sig också stort över landet.