Martin Klepke webbledartopp

Vissa moment i sexuellt umgänge som bedöms som livsfarliga får enligt ny brittisk lag inte längre visas i engelskproducerad pornografi. Men lagen innehåller också förbud utifrån olika typer av sexualitet. Och det skapar farhågor.

Bakgrunden till lagen är att jämställdhet och kvinnors rättigheter just nu lyfts kraftigt inom EU. Men i en svensk och europeisk kontext gäller att skilja på förslag som förstärker kvinnors rättigheter och förslag som förstärker en förlegad syn på sexualitet.

En av de numera förbjudna ställningarna vid skildrat sex är när kvinnor trycker sitt underliv mot partnerns ansikte.

Att detta inte är livsfarligt kan nog stora delar av det svenska folket, och troligen också det engelska, sedan länge intyga efter, så att säga, empiriska experiment.

Här tycks i stället en förlegad syn på kvinnan som undergiven och passiv ha varit ledstjärna i lagstiftningen.

Än värre är lagen som stipulerar att kvinnlig ejakulation inte får visas, det vill säga när vätska flödar ur underlivet vid sexuell stimuli.

Kvinnor ska tydligen även i fortsättningen få bli sexuellt upphetsade. Men det blir ett lagbrott om det märks.

Även om lagen gäller pornografi och inte vad folk får syssla med hemma i sovrummen blir ett förbud en tydlig signal in i sängkammaren om vad som kan räknas som godkänd och icke godkänd sexualitet.

I stället för att ägna tid åt nyviktorianska pekpinnar bör engelska politiker följa debatten inom Europaparlamentets utskott för jämställdhet mellan kvinnor och män, som vill ta ett helhetsgrepp om sexindustrin i samhället. Det fanns en tid på 60- och 70-talet när moralism och patriarkala strukturer utmanades under stridsrop om att befria sexualiteten.

I dag har lagar om ”rätten att få köpa sex” i länder som Nederländerna och Tyskland banat väg för en miljardindustri i hjärtat av Europa, baserad på en omfattande människohandel.

Majoriteten av kvinnorna i Nederländernas sexdistrikt kommer från fattiga länder i forna öststaterna och från Västafrika.

Det handlar inte om en ömsesidig affärsöverenskommelse mellan köpare och säljare, som prostitutionens försvarare inom politiken ofta vill låta påskina. Europas industriella prostitution handlar om maktutövning baserad på såväl kön som skilda livsvillkor mellan fattiga och rika.

Dessa frågor bör vara prio ett för Europas politiker om de ska lägga sig i ämnet sexualitet.

Men de ska inte lägga sig i hur kvinnor ska få orgasm eller vilka ställningar folk använder i sina sexliv.