Martin Klepke webbledartopp

Efter ännu en omsvängning inför öppen ridå står det nu klart att Socialdemokraterna och Miljöpartierna går till val utan att samarbeta.

Och i pressen nickar förnumstigt debattörer från höger till vänster.

Det var nog rätt. Den rödgröna budgeten har ju faktiskt fallit, och vi måste ju numera se över blockgränserna, lyder det unisona resonemanget.

Men det är här som socialdemokraternas omsvängning leder till farliga slutsatser.

Att den rödgröna budgeten röstades ned av Alliansen och Sverigedemokraterna i skön förening betyder inte att Socialdemokraternas egen politik bör förändras på något sätt.

Snarare tvärtom.

Socialdemokraternas egen linje bör förstärkas.

Den rödgröna budgeten var inget hafsverk. Här fanns en politik med tydliga konkreta reformförslag, varav många ytterst behövliga inom arbetsmarknadsområdet.

Att efter segern i höstens val nu plötsligt överge eller modifiera reformer som rätt till heltid, höjd a-kassa, stopp för rättslösheten vid visstidsanställningar och högre bemanning i vård och skola skulle vara att vandra rakt i famnen på allianspartierna.

Med stor säkerhet drömmer Alliansen om en ny tid vid makten, ett Alliansen 3, med ett försvagat Socialdemokratiskt parti som röststöd i riksdagen.

Tolkningen att Socialdemokraterna redan inför extravalet bör anpassa sig till en möjlig framtida blocköverskridande lösning är därför troligen den sämsta lösningen av alla i ett knivigt parlamentariskt läge.

Presentera hellre ytterligare satsningar mot arbetslöshet, för högre sysselsättning, och för större investeringar i utbildning och infrastruktur. Och varför inte lyssna till LO-ekonomernas skarpa ord från i höstas:

”Vi har aldrig under efterkrigstiden haft större skäl att driva en ordentligt expansiv finanspolitik.”

Inför extravalet måste Socialdemokraterna hålla fast vid sin egen klara och tydliga politik.

Visst ökar det motsättningen mellan blocken ännu mer. Men Sverige har redan fem partier som går till val på ökade klasskillnader och få, om ens några, reformer för arbetsmarknaden.

Socialdemokraterna måste vara ett alternativ.