”Till alla historielösa” skulle man kunna sätta som rubrik på Svante Pederssons bok En klassresa i demokratins tjänst. Det är en bok som behandlar drygt 90 år av det svenska samhällets utveckling, från 1919 till och med 2012. Samtidigt utgör den författarens memoarer, med tankar, ställningstaganden, olika arbeten och uppdrag. Vi får som läsare följa med bakom kulisserna när det gäller många tunga uppdrag bland annat på departementsnivå och av facklig art, till exempel inom den arbetsrättsliga lagstiftningen. Dessutom får vi på ett hudnära sätt lära oss hur livsbetingelserna såg ut för en arbetarpojke under det tidiga 1900-talet och på ett fördjupat plan se hur dessa betingelser förändrats för oss alla.

SvantePSvante Pedersson är bosatt i Falun, men är uppvuxen i Norrbotten. Med sexårig folkskola bakom sig började han tidigt sin bana som skogsarbetare, för att senare bli SJ-anställd. Under denna tid började hans omfattande fackliga engagemang, som ledde till att han har varit ordförande i fem förbundsavdelningar i Norr- och Västerbotten. För oss som bor i Dalarna kanske han mest är känd som lärare och föreståndare för LO-skolan i Brunnsvik under 50- och 60-talen. Men även som läromedelsförfattare och debattör, samt innehavare av tyngre politiska uppdrag inom Ludvikas och Gagnefs kommuner.

Att skildra hans imponerande livsgärning inom arbetarrörelsen, folkbildningen och det kulturpolitiska området låter sig svårligen göras på dessa korta rader. Som ytterligare exempel kan dock nämnas: chef för Stiftelsen Litteraturfrämjandet, departementssekreterare på Finansdepartementet, organisationschef inom Transport under den svåra tiden i början på 80-talet när dess kontroversielle ordförande Hans Ericson avsattes.

Pedersson var under perioden 1978-1981 en av Transports ledamöter i LO:s representantskap och i den rollen beslutsfattare på LO-kongressen 1981. Det efter att som ledamot ha medverkat i LO 80-utredningen under ledning av LO:s ordförande Gunnar Nilsson och i undergruppen ”Organisation och demokrati” under ledning av Statsanställdas förbunds ordförande Lars-Erik Nicklasson. Utredningens huvudrapport kom att utgöra underlag till LO-styrelsens förslag till många viktiga beslut på kongressen 1981. Pedersson fullföljde dessa LO-uppdrag under ett halvår som kanslichef vid Arbetslivscentrum.

Boken är detaljerat skriven, och med stort rättspatos. Det är en intressant läsning inte minst då den behandlar skeenden på ett ärligen upplevt sätt, och författaren inte väjer för att redovisa både lyckade ansatser och mindre lyckade. Och dessutom öppet berättar om sitt eget lärande. Svante Pederssons bok är en skildring av det moderna samhällets framväxt, synnerligen väl värd att läsa.

Eva Lundqvist

Bok

En-klassresa-omslag-20130815 En klassresa i demokratins tjänst Av: Svante Pedersson Utgiven av Faun Förlag