På ett år minskade antalet arbetslösa minskade med drygt 27 000 till 374 000 i november. Nästan hälften beror på minskad arbetslöshet bland unga. Det visar nya siffror från Arbetsförmedlingen.

Därmed var arbetslösheten 7,9 procent.

Antalet långtidsarbetslösa minskade. 200 000 av de arbetslösa hade gått utan jobb i minst ett halvår. Det är 12 000 färre än i november förra året. Nästan 70 000 personer hade gått arbetslösa i minst två år – minus 2 000 på ett år.

Antalet subventionerade jobb ökade med 7 000. 138 000 människor hade ett jobb med statligt bidrag till lönen i november. Framför allt ökar de subventionerade jobben för människor som har gått arbetslösa länge.

61 000 tidigare långtidsarbetslösa hade ett jobb med statligt bidrag till lönen i november – plus 5 000 på ett år.

Antalet inskrivna i fas 3 ligger still på knappt 35 000, nästan exakt samma siffra som för ett år sedan. Däremot minskar antalet som verkligen deltar i en fas 3-aktivitet. Nästan var fjärde inskriven i fas 3, noga räknat 22,7 procent, hade inte placerats hos någon fas 3-anordnare i oktober.

Drygt 500 fas 3-deltagare är ungdomar under 25 år. Den siffran har legat mer eller mindre still sedan Arbetsförmedlingens dåvarande generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist införde ”nolltolerans” mot ungdomar i fas 3 för tre år sedan.

Sverige fortsätter att gå i otakt. Arbetslösheten i Gävleborgs län är dubbelt så hög som i Uppsala län. Gävleborg har Sveriges högsta arbetslöshet, 11,2 procent. Uppsala län har den lägsta, 5,3 procent.

Arbetslösheten minskar i hela Sverige – mest i Örebro län och Norrbotten, minst i Blekinge och Gävleborg, de två länen med högst arbetslöshet.

65 000 nya, lediga jobb anmäldes till Arbetsförmedlingen i november – 15 000 fler än för ett år sedan. Knappt 4 000 människor varslades om uppsägning – minus 1 500 jämfört med november 2013.