Medan de traditionella yrkesprogrammen lockar en lägre andel elever, väljer fler en lärlingsutbildning. Antalet lärlingar i gymnasieskolan har ökat från 6 000 förra hösten till 7 300 detta läsår, enligt Skolverket.

”Lärlingsutbildningen har haft en trög start men nu hoppas jag att vi ser ett trendbrott”, säger Lotta Naglitsch, föreståndare för Skolverkets Lärlingscentrum, i ett pressmeddelande.

En förklaring till ökningen kan vara att lärlingar får ett extra studiebidrag på 1 000 kronor i månaden, pengar som ska täcka kostnader för resor till jobbet och mat.

Lärlingsutbildning innebär att elever på ett yrkesprogram har minst halva utbildningen förlagd på en arbetsplats.

Det totala antalet elever på yrkesprogram, alltså traditionella yrkesprogram och lärlingsutbildningar, är detta läsår knappt 100 000.