Den psykosociala arbetsmiljön får sämsta betyget av arbetsmiljöombuden sedan Unionen började genomföra en årlig arbetsmiljöbarometer för nio år sedan. Årets barometer visar också att balansen mellan arbete och fritid suddas ut mer och mer.

I undersökningen uppger mer än hälften av drygt 2 300 tillfrågade arbetsmiljöombud att deras arbetsgivare inte alls, eller bara delvis, bedriver något systematiskt arbetsmiljöarbete, trots att detta är ett brott mot arbetsmiljölagen.

Bristande arbetsmiljöarbete och en dålig arbetsmiljö går ofta hand i hand, konstaterar Unionens ordförande Cecilia Fahlberg i en kommentar till barometern.

– Hårt slimmade organisationer och ökade krav på effektivitet och tillgänglighet leder till att pressen och stressen ökar. Resultatet visar att krafttag måste tas för att vända denna utveckling så att medarbetarnas hälsa inte riskeras.

Siffror från Arbetsmiljöverket visar att sex av tio företag inte jobbar aktivt mot stress. Något som bekräftas i Unionens barometer där den psykosociala arbetsmiljön konsekvent bedöms vara sämre än den fysiska.

Barometern visar även att balansen mellan arbete och fritid mer och mer suddas ut och att inte ens var tionde arbetsgivare fullt ut säkerställer att tjänstemännen inte behöver jobba på sin fritid.

– I dag när psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken blir det tydligt att ett allt mer hektiskt arbetsliv, där arbete kan ske var och när som helst, har satt sina spår, säger Cecilia Fahlberg.