Hur ska en bra chef vara? Vänlig, rättvis och självuppoffrande, enligt forskningen.

Hårda chefer, som pressar sina anställda att prestera mer, lyckas bara med att öka stressen på jobbet, skriver tidningen Ingenjören och hänvisar till forskare vid Stanforduniversitetet. Och det kan bli dyrt i längden, för såväl arbetsgivare som anställda.

Att leda med värme och omtänksamhet gör däremot att de anställda känner förtroende för chefen. En rättvis ledarstil ökar produktiviteten och en självuppoffrande chef får lojala, hängivna medarbetare.