Det råder fortsatt brist på sjuksköterskor, förskollärare, specialpedagoger och lärare inom NO, enligt Arbetskraftsbarometern 2014 från Statistiska centralbyrån (SCB).

Enligt arbetsgivarna är bristen på nyutexaminerade större inom fler grupper än förra året. Av 71 undersökta utbildningsgrupper råder det brist inom 29, att jämföra med 18 grupper 2013.

Nytt för i år är att det saknas lärare för grundskolans tidiga år, och för första gången på länge är det ont om tandsköterskor.

God tillgång på arbetssökande är det bland journalister, samhällsvetare och nyutexaminerade veterinärer och personalvetare.

Arbetskraftsbarometern ska ge information om läget och framtidsutsikterna för 71 olika utbildningar. Den bygger på en enkät som går ut till tusentals personalchefer.

Senare i dag presenterar Arbetsförmedlingen sin prognos för arbetsmarknaden de kommande åren.

Arbetsförmedlingen spår att 105 000 nya jobb kommer att tillkomma i Sverige de kommande två åren. Under samma period väntas arbetskraften öka med 94 000 personer.

Arbetslösheten minskar från 8,0 procent i år till 7,9 procent 2015 och 7,7 procent 2016. Jobben kommer främst inom tjänstesektorn, varav majoriteten i den offentliga sektorn.

”Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsgivarna ser positivt på de kommande åren, även om framtidstron dämpats något sedan i våras. Samtidigt är de offentliga arbetsgivarna mer optimistiska än tidigare”, skriver myndigheten.

Hela arbetskraftens ökning kommer att ske bland utrikes födda. Det gäller också merparten av sysselsättningsökningen.

Antalet jobb kommer att bli fler i hela landet, men framför allt i de tre storstadsregionerna. Att utbudet av arbete utvecklas svagt i många kommuner utanför storstäderna är ett växande problem, enligt Arbetsförmedlingen.

– Det är en förhållandevis ljus bild vi tecknar av arbetsmarknaden, särskilt när det gäller sysselsättningen, säger biträdande generaldirektör Clas Olsson vid en pressträff.

Enligt prognoschef Tord Strannefors är Arbetsförmedlingens prognos något svagare än vad den var vid den förra prognosen för ett halvår sedan.

– Vi har sett en inbromsning under hösten, säger Strannefors.