Trafikverket har för dålig kompetens – det gör järnvägstrafiken både opålitlig och farlig, argumenterar Vänsterpartiet.

Trafikledningen sitter blek och knappt kontaktbar i slutet av dagen. Enligt en granskning av SVT:s program Uppdrag granskning är personalen så pressad av arbetssituationen att de knappt har tid att gå på toaletten eller äta lunch, än mindre ta en promenad och vila hjärnan från de blinkande skärmarna med sitt enorma myller av tågspår. När de äntligen fick semester i somras var de ”genomskinliga” av utmattning.

Hur säkert känns det för oss som ska ut och resa med tåget? Hur säker känner man sig på en skala när man vet att det är just den här pressade personalstyrkan som ska bevaka att ett 700 tons tåg växlar in på rätt spår när några banarbetare eller en barnfamilj råkar passera en obevakad övergång?

Det är uppenbart för alla – utom för Trafikverkets ledning som envist upprepar att de ständiga nedskärningarna och uppstyckningen inom järnvägen inte skulle ha inneburit några risker för säkerheten – att det är just det: stora risker för säkerheten.

Tecknen har funnits länge. Tågen kommer och går sällan i tid längre, decenniers brister i underhållet tar ut sin rätt i nerfallna elledningar och skador på spåren. Passagerare får sitta i timmar i utkylda eller överhettade vagnar eller stå på en perrong och spana efter extratåg eller extrabussar, som när de äntligen kommer är överfulla så att man inte får sittplats. Häromveckan var det hundratals passagerare som fick stå i gångarna hela vägen mellan Stockholm och Göteborg.

Övertidsuttaget bland Trafikverkets personal har ökat 30 procent på ett år. Trafikverket har även brutit mot sina egna regler på ett livsfarligt sätt vid minst sju tillfällen sedan årsskiftet. Bland annat låg en person påkörd på spåret utan att tågtrafiken stoppades. Det är oacceptabelt att säkerhetsrutinerna på detta sätt brister gång på gång. Uppenbarligen saknas rutiner som garanterar att trafik inte släpps på när man lovat att stoppa trafiken. Grunden till dessa allvarliga problem är att det i dag saknas ordning och reda på Trafikverket.

Järnvägskompetensen måste stärkas på myndigheten. Trafikledningen måste införa ett ledningssystem som säkrar en spårbarhet värd namnet. Transportstyrelsens tillsyn av Trafik­verkets trafikledning visade redan i mars på avvikelser. Det vilar därför ett stort ansvar på Trafikverkets ledning för de allvarliga händelserna och för att ett fungerande och dokumenterat system finns för trafiksäkerheten. Jag utgår även från att Transportstyrelsen följer upp de avvikelser som tidigare noterats i Trafikverkets trafikledning.

Lägg därtill att avregleringen av den svenska järnvägen också ger negativa effekter för säkerheten. Ansvaret har spritts ut på ett stort antal aktörer vilket skapar ett bristande helhetsansvar. För att stärka trafiksäkerheten på järnvägar krävs därför även ett återreglerat underhåll och ökade resurser framöver, i stället för kortsiktigt lönsamhetstänkande. Då ges förutsättningar för pålitliga och klimatsmarta resor som vi såväl behöver.

Emma Wallrupemmawallrup
trafikpolitisk talesperson för Vänsterpartiet