Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne hoppas att extra valet ska leda till ”färre pålagor” och att utredningen om att begränsa möjligheten att ta ut vinst ifrån välfärdsföretagen skrotas.

– Den nuvarande regeringens budget var skadlig för jobben, företagandet och tillväxten, säger hon.

Svenskt Näringslivs vd var inte heller nöjd med alliansbudgeten som hon anser inte var ”tillräckligt reformorienterad”.

– Nu kommer svenska folket att få möjlighet att rösta för partier som väljer att lyfta frågor om jobb, företagande och tillväxt. Vi behöver färre, inte fler, pålagor på hårt konkurrensutsatta företag, säger Carola Lemne.

Svenskt Näringsliv uppger att de kommer att mobilisera för att lyfta frågor om företagande, jobb och tillväxt under de kommande månaderna.