Att någon erbjuder lägsta pris är det vanligaste urvalskriteriet vid offentliga upphandlingar, visar en rapport från Konkurrensverket.

Tidigare var kriteriet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga” mer vanligt, även om skillnaderna varit små.

Skiftet behöver inte betyda att kvalitet har fått stå tillbaka för ett lågt pris vid upphandlingar, enligt myndigheten. Det kan i stället vara så att hårdare och mer specifika krav på kvalitet i upphandlingarna har öppnat för att välja den aktör med lägsta pris som kan leverera det som efterfrågas.

Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen i offentlig sektor är omkring 600 miljarder kronor om året, vilket motsvarar en femtedel av Sveriges BNP.

 

LÄNK

• Konkurrensverkets rapport Siffror och fakta om offentlig upphandling