Har du för mycket att göra, eller en kollega som aldrig kan vara tyst när du försöker jobba? Du är inte ensam. Det är nämligen det som stressar kontorspersonal mest.

Nästan varannan kontorsanställd, 46 procent, upplever att de är stressade på jobbet, enligt en undersökning som fastighetsbolaget Vasakronan gjort bland 2 000 kontorsanställda i Sverige. Kvinnor är lite mer stressade än män, enligt undersökningen.

För stor arbetsbörda är det som stressar mest. På andra plats kommer arbetskamrater som stör när man sitter vid sitt skrivbord för att arbeta, följt av teknik som inte fungerar och allmänt hög ljudnivå.

Men även kontorets utseende kan orsaka stress. Var fjärde anställd mellan 18 och 30 år anser att trist och oinspirerande kontorsinredning är stressande. De yngre blir också mer stressade än äldre av disk som står framme och kollegornas stökiga skrivbord.

Vad som stressar mest beror delvis på hur kontoret är utformat. För anställda som sitter i öppna kontorslandskap är till exempel både den allmänna ljudnivån och kollegor som stör större problem än för stor arbetsbörda.

Kontorsstressens tio-i-topp

1. För stor arbetsbörda 42 % 2. Kollegor som stör 34 % 3. Opålitlig teknisk utrustning 30 % 4. Den allmänna ljudnivån på kontoret 28 % 5. Brist på platser att jobba i lugn och ro 24 % 6. Brist på platser att ostört ta telefonsamtal 21 % 7. Svårt att få tag på kollegor för hjälp 21 % 8. Bristfällig internetuppkoppling 19 % 9. Tråkig eller oinspirerande kontorsinredning 19 % 10. Mobiltelefonsignaler 16 % Procentsiffran anger andelen tillfrågade som tycker att faktorn påverkar stressnivån negativt på deras arbetsplats. Källa: Vasakronans kontorsbarometer