Yrkesofficeren misshandlade sina barn och fick sparken från sitt jobb. Arbetsdomstolen konstaterar i dag att Försvarsmakten haft saklig grund för uppsägningen.

Hösten 2012 dömdes en yrkesofficer med tjänstegraden löjtnant för misshandel och ofredande av sina två barn. Han hade slagit sin tvååriga dotter i magen, och bitit sin åtta månader gamla son så hårt i magen att bit- och blåmärken synts i en vecka. Han hade också slagit barnen med bestick över händerna när de inte skötte sig vid matbordet. Tingsrätten kom också fram till att mannen hållit sonens hand mot en het kamin så att han fått brännblåsor, men att det inte var klart att det skett med uppsåt att skada pojken.

Efter domen blev mannen uppsagd från sitt jobb som yrkesofficer. Arbetsgivaren ansåg att han genom brottsligheten visat att han hade svårt att besinna sig. Försvarsmakten såg det också som extra olämpligt att en officer tar till våld i pressade situationer, och uppgav att mannens förtroende var förbrukat. Det skulle dessutom skada försvarets anseende om det kom ut att en officer dömd för våldsbrott fått behålla sitt jobb.

Mannens fackförbund tyckte att uppsägningen var felaktig och tog fallet till Arbetsdomstolen (AD). Enligt Officersförbundet handlade brottet om en isolerad händelse som inte hade med arbetet att göra, och brott som inte begås i tjänsten är i de flesta fall inte tillräckliga skäl för uppsägningar. Facket tyckte också att försvaret borde ha kunnat omplacera mannen om de inte ville ha kvar honom på den tidigare tjänsten.

Arbetsdomstolen konstaterar att brotten förvisso inte har med anställningen att göra men att de kan ses som allvarliga eftersom det handlar om upprepade gärningar mot barn i deras eget hem. Försvarsmaktens uppdrag ställer högre krav på medarbetarna när det gäller laglydnad, skriver domstolen, och jämför med poliser som också måste ha allmänhetens förtroende.

Domstolen anser att brottsligheten skadat Försvarsmaktens förtroende för mannen så allvarligt att uppsägningen är motiverad.

”Inte minst måste den brist på omdöme och impulskontroll som mannen visat genom sitt handlande medföra att Försvarsmakten inte kan känna den tillit till honom som krävs sett i ljuset av att han inom ramen för sin anställning har att hantera vapen även om detta inte sker regelmässigt,” skriver AD.

AD anser också att allmänhetens förtroende för Försvarsmakten skulle skadas om officeren får behålla sitt jobb. Eftersom mannen förbrukat sitt förtroende hos arbetsgivaren finns inte heller något krav på att han ska omplaceras.