De tjeckiska glasarbetarna på kontorsbygget vid Friends Arena tjänar något mindre än vad svenska glasarbetare skulle ha tjänat. Flera av dem är dessutom egenföretagare och saknar därmed anställningstrygghet.

Arbetet har tidigare berättat om tjeckiska Fenestra. Företaget är underentreprenör till Peab på bygget av nytt kontor åt Telia vid Friends Arena. Arbetet följde med Byggnads Ordning-och-redagrupp till arbetsplatsen. Byggombudsmännen stötte på fem tjeckiska glasarbetare som uppgav att de var ”self employed”. Byggombudsmännen undrade då om de fem hade F-skattsedlarna. Peab har förklarat att glasarbetarna har svenska F-skattsedlar och Byggnads är nöjda med det.

Roger Nilsson på IF Metalls förhandlingsenhet säger att Fenestra har avtal med IF Metall och att facket fått se redovisning av betalningen till de F-skattande glasarbetarna. Enligt honom har de 149 kronor i timmen och han tror att det kanske är fem till sex kronor lägre än vad svenskar på samma avtal skulle tjäna.

– Fenestra har ett strippat riksavtal. De redovisningar vi sett visar att de inte betalar mindre till F-skattarna än deras avtal anger.

Han berättar att IF Metall brukar försöka diskutera anställningsbegreppet med svenska företag som ska anlita polska F-skattare. När det gäller Fenestras F-skattare har det inte gjorts.

– Jag vet inte om det skulle vara värt besväret. Primärt är vi ute efter att svenska företag ska ha en rimlig konkurrensförmåga gentemot de utländska, säger Roger Nilsson.

Som regel är det Byggnads som har avtalen på byggarbetsplatser. En del avtal har andra fackförbund. I veckan har vi kunnat berätta att Byggnads skrivit avtal för polska glasarbetare på bygget av ny musikhögskola. Deras lön blir nu 165 kronor i timmen.

IF Metall och Byggnads har olika typer av avtal för utländska företag som är tillfälligt verksamma i Sverige. Roger Nilsson pratar här om strippade avtal, där lönen är lägre än i de vanliga svenska avtalen. Sådana avtal finns reglerade i Lex Laval och de innehåller sämre villkor på en del områden.

Byggnads däremot strävar efter att förmå de utstationerade företagen att skriva på det vanliga kollektivavtalet, där lönerna ligger högre och där villkoren är desamma som för dem som arbetar hela tiden i Sverige.

Arbetet har bett Peab om de tjeckiska glasarbetarnas F-skattsedlar och uppgifter om deras lön och andra ersättningar. Peabs blockchef Per Nordlander säger nej. Han förklarar dock att han ska skicka uppgifterna till Byggnads och hänvisar Arbetet att fråga facket om uppgifterna.

 

 

 

Fakta

Egenföretagare ska F-skattsedel. En F-skattare ska själv betala in skatt och social avgifter. Facken kan ha kritik mot företag som anlitar F-skattande enmansföretagare i stället för att anställa folk. Kritiken handlar bland annat om att F-skattarna är mer otrygga. I uppgörelsen mellan S och LO inför valet handlar en av punkterna om tydligare regler för F-skattare för att lättare kunna avgöra vem som är anställd och vem som är egenföretagare