Stefan Löfven har två alternativ. Det första är att sitta kvar. Då kan han utlysa extraval den 29 december.

Det andra är att lämna in regeringens avskedsansökan. Då ber talmannen regeringen att stanna kvar som en övergångsregering.

– Det enda den regeringen inte får göra är att utlysa extraval, säger Bengt Lundell, docent i Lund och expert på konstitutionella frågor.

En övergångsregering handlägger endast löpande frågor och tar inga politiska initiativ, men det enda som uttryckligen är förbjudet i grundlagen är att utlysa nyval.

– Praxis är att en övergångsregering inte fattar partipolitiskt känsliga beslut, uppger Bengt Lundell.

Om regeringen sitter kvar har den full handlingskraft, åtminstone i teorin. I praktiken har regeringen majoriteten i riksdagen emot sig.

– Om regeringen vill slippa en misstroendeomröstning i riksdagen är det kanske klokt att vara försiktig.