90 000 ungdomar under 21 år har tjänat in avtalspension i kommunerna i år. I och med att kommunanställda nu kan tjäna in avtalspension oavsett hur unga de är kan de få betydligt bättre pension än privatanställda arbetare.

De senaste åren har avtalspensionen – den pension du har genom jobbet, som komplement till den statliga pensionen – blivit allt mer lika för olika grupper. Klyftan mellan arbetare och tjänstemän är på väg att försvinna.

Men på en punkt finns en viktig skillnad. Det gäller den ålder från vilken de anställda börjar tjäna in avtalspensionen.

Medan privat anställda arbetare och tjänstemän får inbetalningar på sina pensionskonton från 25 års ålder har Kommunals medlemmar tjänat in pension redan från 21 år.

Från och med den 1 januari i år är skillnaden ännu större. Då slopades nämligen startåldern helt för ungdomar som arbetar i kommunerna. De tjänar alltså in pension oavsett hur unga de är.

På Kommunals uppdrag har pensionsförvaltaren KPA undersökt hur många fler ungdomar som tjänar in avtalspension tack vare slopandet av 21-årsgränsen.

– Siffran från KPA, 90 000 ungdomar, överraskade oss, säger Anne-Maria Carlsgård, ombudsman och pensionsförhandlare vid Kommunal. Det är klart fler än vi hade väntat oss.

En del av de 90 000 har förstås tjänat in ganska lite avtalspension. Men även små inbetalningar kan spela stor roll för pensionen om de görs tidigt i livet.

– När pengarna får stå många år på pensionskontot blir ränta-på-ränta-effekten väldigt stor, säger Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam. Den slopade åldersgränsen ger enorm utväxling.

Enligt Folksams beräkning kan en kommunalt anställd arbetare som börjar tjäna in pension från 19 års ålder få ungefär 1 200 kronor mer i månaden i pension än en privatanställd med samma lön som tjänar in pension från 25 år. Räkneexemplet bygger på en månadslön på 22 500 kronor de fem första åren och därefter 25 500 kronor.

När de privatanställda arbetarnas pensionsavtal förhandlades om 2008 höjdes startåldern från 21 till 25 år, ett pris som LO fick betala för att Svenskt Näringsliv skulle gå med på lika stora pensionsinbetalningar till arbetare som till privattjänstemän. Men den höjda startåldern är en känslig fråga. Arbetare börjar sina yrkesliv tidigare än tjänstemän. Samtidigt har de svårare att arbeta högt upp i åldrarna.

hakansvardman– Med det nya pensionsavtalet för de unga har Kommunal anpassat avtalspensionen väldigt väl till medlemmarnas förutsättningar, säger Håkan Svärdman. Den slopade åldersgränsen är en god rättvisereform.

Hur ska LO hantera klyftan mellan kommunalt och privat anställda arbetares pensioner?

– Likvärdiga avtal är alltid en fördel. Men LO håller som bäst på med en pensionsutredning för att bättre kunna ta ställning till både den allmänna pensionen och avtalspensionen, svarar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som tillägger:

– Det allvarligaste är att det finns anställda som saknar kollektivavtal, och inte har någon avtalspension alls. I och med att den allmänna pensionen försvagas är det ett allt större problem.

Pensionsuppgörelsen

Den nya pensionsuppgörelsen mellan Kommunal å ena sidan och Sveriges Kommuner och Landsting och arbetsgivarorganisationen Pacta å den andra kallas AKAP-KL och gäller dem som är födda 1986 och senare. Den innebär alltså att pension tjänas in redan från den första lönen, till exempel på ett sommarjobb. Precis som för de flesta andra grupper avsätter arbetsgivarna en avgift till pensionen som motsvarar 4,5 procent av lönen. För den som bara har tjänat in lite pensionsrätt under året betalas pengarna ut med lönen i stället för att avsättas till pensionen. Den intjänade pensionsrätten måste uppgå till 1,5 procent av prisbasbeloppet, vilket i år motsvarar 854 kronor, för att betalas in till pension. Det betyder att en årsinkomst på ungefär 19 000 kronor krävs för att få en inbetalning till avtalspensionen. Men den som tjänar mindre än så missar inga pengar, och kan välja att själv sätta in pengarna i ett privat pensionssparande.