Nu gäller det att stå upp för den svenska modellen och kollektivavtalen. Det nya huvudentreprenörsansvaret en viktig del av lösningen på problemet med dumpade löner inom byggbranschen.

Det säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i en kommentar till Arbetets artiklar om missförhållanden på några byggen i Stockholmsområdet.

–Under många år har vi saknat ett fungerande kontrollsystem. Löftena om orörd arbetsrätt i samband med EU-inträdet visade sig inte värda någonting. Det är inga problem för oss att teckna kollektivavtal men problemet är att avtalen inte efterlevs, säger han.

Arbetet har berättat om flera olika slags missförhållanden som Byggnads ordning-och-reda-grupp hittat. Det har varit polska glasarbetare med en timlön på mellan 38 och 43 kronor, ett polskt ställningsföretag utan kollektivavtal, anställda på ett lettiskt företag som förbjöds att prata med fackets företrädare och misstanke om olagliga egenföretagare.

– Det är klart att man ska ha en lön som man kan leva på och man kan inte leva på en sådan lön som de polska glasarbetarna hade. De utländska byggnadsarbetarna ska ha samma grundförutsättningar som oss. Jag är glad för att de nu får 165 kronor i timmen. Det borde räcka och bli en slant över, säger Byggnads ordförande.

Han säger att vi befinner oss vid ett vägskäl och att han vill att parterna och politiker ska stå upp för att återskapa kollektivavtalssystemet.

– Det nya huvudentreprenörsansvaret är ett stort steg på vägen för att säkerställa både lön och villkor för byggnadsarbetare i Sverige, säger Johan Lindholm.

Och han pekar på de olika punkter som LO och Socialdemokraterna kommit överens om där det bland annat ingår att riva upp Lex Laval, göra det möjligt att kräva kollektivavtal vid offentlig upphandling och ändrade regler för F-skattsedel.

– Svenska kollektivavtal ska gälla för alla som jobbar i Sverige. Ska Sverige bli ett skyltfönster igen måste vi börja utveckla kollektivavtalen och den svenska modellen. Vi har förvaltat alldeles för länge.

Fakta

Huvudentreprenörsansvar införs vid årsskiftet på landets byggarbetsplatser. Det innebär att huvudentreprenören ska se till att alla underentreprenörer har vettiga villkor och löner. Om en underentreprenör inte sköter sina löneutbetalningar ska fack och arbetsgivare överlägga. Och det ska inrättas en särskild ordning-och-reda-fond, som arbetsgivarna ska finansiera. Om inte fack och arbetsgivare lyckas lösa det konkreta fallet där en underentreprenör inte betalar ordentlig lön ska ordning-och-reda-fonden betala lönen.