Martin Klepke webbledartopp

Svensk blockpolitiken är död. Stendöd.

Så nu gäller det: Upp till bevis, Centern och Folkpartiet!

Ansvaret om vad som sker de närmaste dagarna, efter att Sverigedemokraterna nu givit beskedet att de kommer att rösta på Alliansens budget, ligger naturligtvis hos statsminister Stefan Löfven, men i ett längre perspektiv vilar ansvaret tungt på mittenpartierna.

Ska Sverige få den stabilitet och den helhetspolitik som krävs måste regeringen och mittenpartierna börja prata med varandra.

Den ovilja som Centern och Folkpartiet hittills har visat mot en sådan lösning måste därför få ett slut – omgående.

Troligen kommer så också att ske, även om det inte lät så på Annie Lööf i de första kommentarerna.

Hon slog fast att Centern kommer att fortsätta sin hållning, att rösta på sin egen alliansbudget och att Centern varken nu eller i framtiden tänker rösta för något annat.

Men vad innebär egentligen det?

Den enda möjligheten för mittenpartierna att försvara en alliansbudget i dagens parlamentariska läge är att ta in Sverigedemokraterna i förhandlingarna.

Det är naturligtvis vad Sverigedemokraterna vill, men det är samtidigt något de fyra borgerliga partierna åtminstone hittills sagt kategoriskt nej till.

Därför är det en grov förenkling att säga att bollen enbart ligger hos Stefan Löfven.

Mittenpartierna måste därför ge besked:

Har de övergivit sin inställning från valnatten att inte bilda en regering med aktivt stöd från Sverigedemokraterna, eller kan de numera tänka sig att samregera med SD?

Sverigedemokraterna använde grova ord mot Miljöpartiet. Av någon anledning ses Miljöpartiet som SD:s raka motsats.

Men självklart har Miljöpartiet en given plats i den mittenlösning som krävs för Sveriges framtid.

En lösning som såväl regeringspartierna S och MP som C och FP ställer sig bakom är den mest ansvarsfulla väg som dessa partier tillsammans kan skapa om Sverige inte ska gå till nyval.

Detta trots att politiken då också blir mer mitteninfluerad. Naturligtvis kommer det att ge stora återverkningar mot LO-anslutnas villkor och en rad behövliga reformer går upp i rök.

Regeringen Löfvens budget är betydligt mer expansiv för Sveriges ekonomi än Alliansens, 2,5 gång mer expansiv enligt ekonomiprofessorn Harry Flam, vilket ger kraftiga återverkningar när den nu faller.

Det kommer allvarligt att påverka såväl vår välfärd som svensk tillväxt.

Bland de reformer som ligger i farozonen finns de två miljarder kronor som föreslås till att anställa fler människor inom vården. Här ligger också höjningen av a-kassan och de föreslagna 25 000 nya jobben för att bryta vår höga ungdomsarbetslöshet.

En sämre politik för LO-anslutna blir alltså det direkta resultatet av att Sverigedemokraterna ikväll bryter riksdagens praxis och röstar med alliansens budget.