Byggföretaget NCC bekräftar att polska byggnadsarbetare har en månadslön på 7 000 kronor. NCC pekar på att byggnadsarbetarna dessutom har traktamente och ersättning för resor och för bostad i Sverige. Det gör att det kan handla om både brott mot kollektivavtalet och om skattebrott.

– Jag förmedlar bara vidare den information vi fått från det polska företaget ASC, säger Hedvig Elander, som är chef för intern- och externkommunikation på NCC Construction.

I förra veckan berättade Arbetet om polska byggnadsarbetare som har månadslöner runt 7 000 svenska kronor och deras timlön motsvarar mellan 38 och 43 kronor. De jobbar på bygget av en ny musikhögskola intill Stockholms stadion.

I ett mejl till Arbetet skriver Hedvig Elander på NCC att månadslönen på 7 000 kronor inte är hela bilden.

Hon berättar att polackernas arbetsgivare, ASC, också betalar dem 13 700 kronor i traktamente, ersättningen för resor till Polen på 2 000 kronor i månaden samt boende i Stockholm som är värt 4 200 kronor i månaden. Och det blir sammanlagt 26 900 kronor i månaden.

Hedvig Elander konstaterar att ASC haft kollektivavtal med Byggnads sedan 2008 och att uppdelningen av ersättningen förmodligen inte stämmer med kollektivavtalet.

När lön betalas ska också ersättning för bland annat pension, sjukförsäkring och a-kassa betalas in. Med en lön på 7 000 kronor i månaden blir pension, sjukpenning och ersättning från a-kassan mycket låg. Frågan är vad de polska arbetarna får när de blir sjuka eller arbetslösa.

Fackliga företrädare Arbetet pratat med påpekar att traktamente är kostnadsersättning och att det hela ser ut som ett upplägg där för att kvitta bort lön med andra slags ersättningar. Och då är frågan också vad det innebär för beskattningen, eftersom skattesatsen är olika för lön och traktamente och det är inte säkert att resor i tjänsten och boende som arbetsgivaren betalar ska beskattas.

Hedvig Elander på NCC berättar att Byggnads, NCC och det polska företaget ska diskutera ersättningen till de polska arbetarna i eftermiddag.